Mokesčių naujienos

Dėl leidinio „Komandiruočių sąnaudos ir komandiruočių kompensacijų dydžiai, neapmokestinami gyventojų pajamų mokesčiu“

Informuojame, kad atnaujintas leidinys „Komandiruočių sąnaudos ir komandiruočių kompensacijų dydžiai, neapmokestinami gyventojų pajamų mokesčiu“ paskelbtas VMI prie FM interneto svetainėje.

Leidinyje aiškinamas PMĮ[1] 21 straipsnio (Komandiruočių sąnaudos) ir GPMĮ[2] 17 straipsnio (Neapmokestinamosios pajamos) nuostatų, galiojusių  2022 m. rugsėjo 1 d., taikymas.

 

Informaciją parengė

Teisės departamentas

 


[1] Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo

[2] Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo