Mokesčių naujienos

Dėl leidinio „Komandiruočių sąnaudos ir komandiruočių kompensacijų dydžiai, neapmokestinami gyventojų pajamų mokesčiu“

Informuojame, kad atnaujintas leidinys „Komandiruočių sąnaudos ir komandiruočių kompensacijų dydžiai, neapmokestinami gyventojų pajamų mokesčiu“ paskelbtas VMI prie FM interneto svetainėje. Leidinyje aiškinamas PMĮ1 21 straipsnio (Komandiruočių sąnaudos) ir GPMĮ2 17 straipsnio (Neapmokestinamosios pajamos) nuostatų taikymas, atsižvelgiant į kitų teisės aktų, įsigaliojusių 2020 m. sausio 1 d., nuostatas. Leidinys patikslintas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. spalio 14 d. nutarimu Nr. 1114 „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio“ 2021 metams patvirtintų MMA3 ir MVA4 dydžių. Pažymime, kad dėl pasikeitusių MMA ir MVA dydžių pajamų mokesčiu neapmokestinamosioms pajamoms priskiriamų komandiruotės į užsienį dienpinigių apskaičiavimo principas nesikeičia.

Šis informacinis pranešimas pateiktas VMI prie FM 2021 m. sausio 28 d. rašte Nr. (18.18-31-1Mr) RM-4199 .

Informaciją parengė
Teisės departamentas


[1] Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo
[2] Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo
[3] Minimalioji mėnesinė alga
[4] Minimalusis valandinis atlygis