Mokesčių naujienos

Dėl Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo pakeitimo

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos Seimas 2021 m. gruodžio 7 d. priėmė Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 2, 4, 383 ir 58 straipsnių pakeitimo įstatymą Nr. XIV-726 (TAR, 2021-12-15, Nr. 25844).

Platesnė informacija 2021 m. gruodžio 17 d. rašte Nr. (18.10-31-1E) R-5603.

 

Parengė

Teisės departamentas