Mokesčių naujienos

Dėl LR pelno mokesčio įstatymo pakeitimo

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos Seimas 2023 m. gruodžio 5 d. priėmė Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 172 ir 46¹ straipsnių pakeitimo įstatymą Nr. XIV-2296, kuriuo pratęstas kai kurių terminuotų pelno mokesčio lengvatų taikymo terminas dar 5 metams:

  1. Pratęstas investicijų pelno mokesčio lengvatos taikymo terminas iki 2028 m. gruodžio 31 d.  

Pagal Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo (toliau – PMĮ) 461 straipsnio 4 dalies pakeitimą vienetai, vykdantys investicinius projektus ir investuojantys į technologinį atsinaujinimą, apmokestinamąjį pelną gali sumažinti per 2009-2028 metų mokestinius laikotarpius patirtomis nustatytus reikalavimus atitinkančiomis išlaidomis, skirtomis investiciniams projektams vykdyti.

  1. Pratęstas pelno mokesčio lengvatos filmų gamybai taikymo terminas iki 2028 m. gruodžio 31 d.

Pagal PMĮ 172 straipsnio 1 dalies nuostatas apskaičiuojant pelno mokestį, šio straipsnio nustatyta tvarka iš apmokestinamųjų pajamų gali būti atimamos neatlygintinai Lietuvos filmo gamintojui laikotarpiu nuo 2019 m. sausio 1 d. iki 2028 m. gruodžio 31 d. suteiktos lėšos filmo ar jo dalies gamybai Lietuvos Respublikoje, kai tenkinamos kitos šiame straipsnyje nurodytos sąlygos.

Informacinį pranešimą galima rasti VMI[1] interneto svetainėje adresu: https://www.vmi.lt/evmi/pelno-mokestis.

 

Parengė

Teisės departamentas

 

[1]  Valstybinė mokesčių inspekcija.