Mokesčių naujienos

Dėl Nenuolatinio Lietuvos gyventojo metinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM314 formos, jos priedų GPM314A, GPM314B formų užpildymo bei pateikimo taisyklių pakeitimo

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos praneša, kad 2021 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. VA-66 pakeistos Nenuolatinio Lietuvos gyventojo metinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM314 formos, jos priedų GPM314A, GPM314B formų užpildymo ir pateikimo taisyklės.

Daugiau informacijos rasite VMI prie FM 2021-10-13  rašte Nr. (18.18-31-1)MR  RM-40762

 

 

Informaciją parengė

Teisės departamentas