Mokesčių naujienos

Dėl teisės aktų pripažinimo netekusiais galios

Informuojame, kad nuo 2021 m. gruodžio 21 d. įsigaliojo Lietuvos metrologijos inspekcijos viršininko ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2021 m. gruodžio 6 d. įsakymas Nr. VA-83/11V-247 „Dėl Lietuvos metrologijos inspekcijos viršininko ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 31 d. įsakymų Nr. 11V-42/VA-112 ir Nr. 11V-43/VA-113 pripažinimo netekusiais galios“. Šiuo įsakymu pripažinti netekusiais galios:

  1. Lietuvos metrologijos inspekcijos viršininko ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 31 d. įsakymas Nr. 11V-42/VA-112 „Dėl Alkoholinių gėrimų butelių bei kitų talpyklų, į kurias supilstyti alkoholiniai gėrimai, skaitiklių su fiskaline atmintimi techninių reikalavimų ir Alkoholinių gėrimų butelių bei kitų talpyklų, į kurias supilstyti alkoholiniai gėrimai, skaitiklių su fiskaline atmintimi naudojimo, priežiūros ir fiskalinės atminties mikroschemų keitimo taisyklių patvirtinimo“;
  2. Lietuvos metrologijos inspekcijos viršininko ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 31 d. įsakymas Nr. 11V-43/VA-113 „Dėl Etilo alkoholio skaitiklių, etilo alkoholio skaitiklių su temperatūros pokyčio perskaičiavimu ir matavimo rezultatų elektroniniu apdorojimu techninių reikalavimų ir Etilo alkoholio skaitiklių, etilo alkoholio skaitiklių su temperatūros pokyčio perskaičiavimu ir matavimo rezultatų elektroniniu apdorojimu naudojimo ir priežiūros taisyklių patvirtinimo“.

 

Šis informacinis pranešimas pateiktas VMI prie FM 2021-12-27 rašte Nr. (18.2-31-2 Mr) RM-49637.

 

Informaciją parengė

Teisės departamentas