Mokesčių naujienos

DĖL TEISĖS AKTŲ (VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS 2021 M. BALANDŽIO 13 D. ĮSAKYMŲ NR. VA-27 IR VA-28)

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informuoja, kad parengė šiuos teisės aktus:

1. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2021 m. balandžio 13 d. įsakymą Nr. VA - 27 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2016 m. lapkričio 21 d. įsakymo  Nr. VA-137 „Dėl Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo“ (toliau - 2021 m. balandžio 13 d. įsakymas Nr. VA- 27);

2. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2021 m. balandžio 13 d. įsakymą  Nr.  VA - 28 „Dėl Juridinių asmenų duomenų apie iš kiekvieno paramos teikėjo gautų piniginių lėšų išmokėjimą fiziniams asmenims PRC913 formos bei jos užpildymo taisyklių patvirtinimo“ (2021 m. balandžio 13 d. įsakymas Nr. VA- 28).

Minėti įsakymai parengti atsižvelgus į Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. gruodžio 22 d. priimtą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo Nr. I-172 4, 7, 8, 9 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymą Nr. XIV-104, pagal kurį paramos gavėjais gali būti fiziniai asmenys, kurie Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka ir atvejais tiesiogiai dalyvauja likviduojant ekstremaliąją situaciją ir šalinant jos padarinius.

Šis informacinis pranešimas patalpintas VMI prie FM interneto svetainėje adresu: http://www.vmi.lt

Platesnė informacija informaciniame pranešime, kuris paskelbtas VMI prie FM 2021 m. balandžio 13 d. rašte Nr. (32.42-31-1E) RM-18505

 

Parengė

Teisės departamentas