Mokesčių naujienos

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2014 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. VA-52 pakeitimo

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informuoja, kad Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2021 m. gegužės 20 d. įsakymu VA-32 pakeistos Pranešimo apie užsienio asmenų finansines sąskaitas RRC910 formos užpildymo, tikslinimo ir teikimo taisyklės, patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2014 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. VA-52 „Dėl Pranešimo apie užsienio asmenų finansines sąskaitas RRC910 formos užpildymo, tikslinimo ir teikimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau — Taisyklės).

Taisyklės pakeistos atsižvelgiant į gautą JAV pajamų tarnybos raštą, kuriame siūloma papildyti kodų sąrašą, įtvirtintą Taisyklių 371 punkte, dar  vienu kodu, kuris padėtų nustatyti priežastį, dėl kurios mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (MMIN) negalėjo būti identifikuotas.

Tuo atveju, kai Lietuvos finansų įstaigoms nustatyti MMIN (-ių) nepavyks, TIN laukelyje galės būti įrašomas minėtas kodas, t. y., kai pranešama apie jau esančią fizinio ar juridinio asmens sąskaitą, kuri yra neveikianti ar neaktyvi, tačiau priklauso praneštinų sąskaitų kategorijai.

Daugiau informacijos rasite VMI prie FM 2021-05-20  rašte Nr. (29.3-31-3)-R-2294.

 

Informaciją parengė
Teisės departamentas