Mokesčių naujienos

Informacinis pranešimas dėl 2004 m. vasario 9 d. įsakymo Nr. VA-13 „Dėl Metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos formos ir jos užpildymo, teikimo ir tikslinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) praneša, kad Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2023 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. VA-92 buvo pakeistos Metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos FR0001 formos ir jos užpildymo, teikimo ir tikslinimo taisyklės, patvirtintos 2004 m. vasario 9 d. įsakymu Nr. VA-13.

Daugiau informacijos rasite VMI prie FM 2023-12-12 informaciniame pranešime Nr. (18.22-31-1 Mr) R-4840.

 

Informaciją parengė

Teisės departamentas