Mokesčių naujienos

Informacinis pranešimas dėl įsakymų VA-2, VA-71 ir VA-128 pakeitimo.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau ― VMI prie FM) informuoja apie VMI prie FM viršininko 2023 m. balandžio 26 d. įsakymą Nr. VA-31 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. VA-128 „Dėl operatyvių patikrinimų atlikimo, jų rezultatų įforminimo ir tvirtinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“, VMI prie FM viršininko 2023 m. balandžio 26 d. įsakymą Nr. VA-32 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2009 m. sausio 8 d. įsakymo Nr. VA-2 „Dėl dokumentų formų naudojimo ir užpildymo taisyklių bei formų patvirtinimo“ pakeitimo“ ir  VMI prie FM viršininko 2023 m. balandžio 27 d. įsakymą Nr. VA-33 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. VA-71 „Dėl operatyvaus patikrinimo pavedimo ir operatyvių patikrinimų rezultatų įforminimo dokumentų formų naudojimo ir užpildymo taisyklių ir formų patvirtinimo“ pakeitimo“ (toliau — Pakeitimai).

Siekiant sumažinti mokesčių administratoriaus darbuotojų laiko sąnaudas vykdant operatyvų patikrinimą, Pakeitimais suteikta galimybė įtraukti kitų apskričių valstybinių mokesčių inspekcijų darbuotojus į operatyvų patikrinimą, atsisakyta prievolės visais atvejais pildyti Prekių likučių patikrinimo akto FR1063 formą bei Kasos operacijų atlikimo vietoje rastų grynųjų pinigų suskaičiavimo akto FR1049 formą.

Pakeitimuose taip pat atlikti redakcinio pobūdžio pakeitimai, siekiant suvienodinti teisės aktų nuostatas bei panaikinamos nuorodos į negaliojančius teisės aktus.

Taip pat nauja redakcija išdėstyta Operatyvaus patikrinimo pavedimo FR1043 forma bei Operatyvaus patikrinimo pavedimo priedo FR1043P forma.  

Informaciją rasite VMI prie FM 2023-04-27 rašte Nr. R-1650.

 

Informaciją parengė
Teisės departamentas