Mokesčių naujienos

Dėl gyventojui natūra išmokėtų išmokų, apskaičiuotų už gyventojo naudojimąsi kitam asmeniui priklausančiu automobiliu asmeniniais tikslais, deklaravimo

Primename, kad 2022 metais ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais nuolatiniams ir nenuolatiniams Lietuvos gyventojams natūra išmokėtos išmokos, apskaičiuotos už naudojimąsi kitam asmeniui priklausančiu automobiliu asmeniniais tikslais, Metinės gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės pajamoms, deklaracijos GPM312 formos GPM312L ir GPM312U prieduose (atitinkamai L6 ir U6 laukeliuose) turės būti žymimos A raide. Visos kitos gyventojams natūra išmokėtos išmokos deklaracijos GPM312 formos prieduose žymimos N raide.

 

Daugiau informacijos rasite VMI prie FM 2021-12-27 rašte Nr. (18.18-31-1Mr) RM-49635

 

 Informaciją parengė

 Teisės departamentas