Mokesčių naujienos

Informacinis pranešimas dėl Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo ir Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo pakeitimo

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informuoja, kad Seimui priėmus Buhalterinės apskaitos įstatymo pakeitimą (Buhalterinės apskaitos įstatymas išdėstytas nauja redakcija) kartu buvo priimtas ir daugiau nei dešimties susijusių įstatymų pakeitimo paketas, tarp kurių yra Pelno mokesčio įstatymo pakeitimas. Priimtų įstatymų nuostatos įsigalios nuo 2022-05-01.

Platesnė informacija informaciniame pranešime, kuris yra paskelbtas VMI prie FM 2021 m. gruodžio 7 d. rašte Nr. (18.10-31-1 Mr) R-5330.

 

Informaciją parengė

Teisės departamentas