Mokesčių naujienos

Informacinis pranešimas dėl VMI prie FM viršininko 2023 m. balandžio 19 d. įsakymo Nr. VA-27 „Dėl apskaitos dokumentų papildymo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Informuojame, kad Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įgyvendinama Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 2, 3, 12, 13, 25, 26, 32, 33, 38, 39, 401, 87, 88, 99, 1042, 126, 139, 140, 164 straipsnių, priedo pakeitimo ir įstatymo papildymo 613 straipsniu įstatymą, kuriuo buvo pakeista Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (toliau — MAĮ) 126 straipsnio 4 dalis, priėmė Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2023 m. balandžio 19 d. įsakymą Nr. VA-27 „Dėl Apskaitos dokumentų papildymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, kuriuo patvirtintas Apskaitos dokumentų papildymo tvarkos aprašas.

Aprašas nustato, kokia informacija (duomenimis) MAĮ 126 straipsnio 4 dalyje nustatytais atvejais mokestinio patikrinimo ar mokestinio tyrimo metu mokesčių mokėtojui leidžiama papildyti apskaitos dokumentus (išskyrus grynųjų pinigų operacijas pagrindžiančius dokumentus) ir kokia tvarka tai turi būti atliekama.

Įsakymas ir juo patvirtintas aprašas įsigalios 2023 m. gegužės 1 d.

 

Ši informacija pateikiama Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2023-04-21 rašte Nr. R-1562.