Mokesčių naujienos

Informacinis pranešimas dėl VMI prie FM viršininko 2023 m. balandžio 25 d. įsakymo Nr. VA-29 „Dėl apibendrintų mokesčių įstatymų paaiškinimų projektų rengimo, derinimo, konsultavimosi su visuomene ir skelbimo taisyklių patvirtinimo“

Informuojame, kad Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įgyvendinama Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 2, 3, 12, 13, 25, 26, 32, 33, 38, 39, 401, 87, 88, 99, 1042, 126, 139, 140, 164 straipsnių, priedo pakeitimo ir įstatymo papildymo 613 straipsniu įstatymą, kuriuo buvo pakeista Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 12 straipsnio 1 dalis, priėmė Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2023 m. balandžio 25 d. įsakymą Nr. VA-29 „Dėl Apibendrintų mokesčių įstatymų paaiškinimų projektų rengimo, derinimo, konsultavimosi su visuomene ir skelbimo taisyklių patvirtinimo“.

Minėtu įsakymu yra patvirtintos Apibendrintų mokesčių įstatymų paaiškinimų projektų rengimo, derinimo, konsultavimosi su visuomene ir skelbimo taisyklės (toliau — Taisyklės), kurios nustato apibendrintų mokesčių įstatymų paaiškinimų (toliau — komentarų) projektų rengimo, derinimo su valstybės ar kitomis institucijomis, konsultavimosi su visuomene prieš paskelbiant oficialią mokesčių administratoriaus nuomonę mokesčių įstatymų taikymą reglamentuojančiais klausimais, taip pat parengtų ir patvirtintų komentarų paskelbimo tvarką.

Taisyklėse numatyta, kad komentarų projektai derinami su valstybės ir kitomis institucijomis, jei komentarų projektų nuostatos yra susijusios su šių institucijų kompetencija, o su Lietuvos Respublikos finansų ministerija komentarų projektai derinami tik svarbiais ir sudėtingais atvejais, jei mokesčių administratoriui kyla klausimų dėl teisės aktų nuostatų taikymo. Konsultavimasis su visuomene vykdomas, viešai paskelbiant komentarų projektus Valstybinės mokesčių inspekcijos interneto svetainės skiltyje „Konsultavimasis su visuomene“, o pasibaigus konsultacijoms, toje pačioje interneto svetainės skiltyje bus skelbiami iš visuomenės gautų pateiktų pastabų ir pasiūlymų įvertinimai. Komentarų projektus patvirtinus Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko (įgalioto asmens) raštu, adresuotu apskričių valstybinėms mokesčių inspekcijoms, komentarai paskelbiami Valstybinės mokesčių inspekcijos interneto svetainėje.

Įsakymas ir juo patvirtintos Taisyklės įsigalioja 2023 m. gegužės 1 d.

 

Ši informacija pateikiama Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2023-04-26 rašte Nr. R-1629.