Ar reikia mokėti žemės mokestį?

Žemės mokesčio mokėtojai yra privačios žemės savininkai, įskaitant įmones / organizacijas, kurie turi žemės sklypų privačios nuosavybės teisėmis. Mokesčio bazė yra žemės mokestinė vertė, kuri yra žemės vidutinė rinkos vertė, apskaičiuota pagal masinio žemės vertinimo metu parengtus žemės verčių žemėlapius arba žemės vertė, nustatyta atlikus individualų žemės vertinimą. Detalesnę informaciją rasite čia.
Žemės mokesčio tarifą nuo 0,01 proc. iki 4 proc. žemės mokestinės vertės nustato kiekviena savivaldybės taryba individualiai. Detalesnę informaciją rasite čia.
Žemės mokestį apskaičiuoja VMI ir užpildytas žemės mokesčio apskaičiavimo deklaracijas mokesčio mokėtojams pateikia iki einamojo mokestinio laikotarpio lapkričio 1 d., mokestį sumokėti reikia iki einamojo mokestinio laikotarpio lapkričio 15 d.
Savivaldybių tarybos turi teisę savo biudžeto sąskaita sumažinti mokestį arba visai nuo jo atleisti (šios lengvatos taikomos atitinkamuose savivaldybių tarybų sprendimuose nustatyta tvarka). Kam nereikia mokėti žemės mokesčio ir kokia žemė neapmokestinama detalesnę informaciją rasite čia.