Baudų už administracinius teisės pažeidimus administravimas

Paslaugos pavadinimas - Baudų už administracinius nusižengimus (toliau — AN baudų) administravimas (asmens informavimas apie jam paskirtą AN baudą bei jos sumokėjimą, išieškojimą, AN baudų įskaitymas, sumokėjimo termino atidėjimas / išdėstymas, AN baudos sumokėjimas).

Paslaugos gavėjai - Fiziniai asmenys.

Paslaugos apibūdinimas: 

Už administracinių nusižengimų padarymą įgaliotos institucijos priima nutarimą skirti baudą. Bauda už administracinį nusižengimą skiriama norminio akto, numatančio atsakomybę už padarytą teisės pažeidimą, nustatytose ribose.  

Valstybinė mokesčių inspekcija (toliau — VMI) administruoja AN baudas, vykdydama šių baudų apskaitą, įskaitymą, sumokėjimo atidėjimą ar išdėstymą, priverstinio išieškojimo inicijavimą ir priverstinio išieškojimo priežiūrą.

Asmuo, padaręs pažeidimą ir esantis Mano VMI vartotoju, VMI portalo Mano VMI elektroninės Mokesčių mokėtojo kortelės dalyje Administracinės baudos gali peržiūrėti jam skirtas AN baudas, jų apmokėjimo terminus ir būklę. AN baudas apmokėti galima elektroniniu būdu, prisijungus prie VMI portalo Mano VMI ir pasirinkus paslaugą Mokėjimo vykdymas arba parengus mokėjimo pavedimo dokumentą, jį atsispausdinus ir pagal jį apmokant kitu patogiausiu būdu.

Asmuo, padaręs pažeidimą ir esantis Mano VMI vartotoju, elektroniniu būdu gauna pranešimus apie paskirtą baudą, priminimus apie artėjantį AN baudos apmokėjimo terminą, pranešimus apie praėjusį AN baudos sumokėjimo terminą, prievolių (AN baudų) visą padengimą. Taip pat jis gali teikti prašymą dėl AN baudų permokų (skirtumo) grąžinimo / įskaitymo bei dėl AN baudos sumokėjimo termino atidėjimo arba išdėstymo, sudarant mokestinės paskolos sutartį (MPS).

Asmuo, padaręs pažeidimą, yra informuojamas apie pradėtą AN baudos išieškojimą.

Dėl AN baudos asmuo gali pateikti skundą per Policijos elektroninių paslaugų sistemą.

Paslaugos teikimo būdai: 

Prašymai priimami elektroniniu būdu per Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo Mano VMI sritį, paštu, tiesiogiai.

Skundai dėl skirtų AN baudų nukreipiami per Policijos elektroninių paslaugų portalą www.epolicija.lt

Paslaugos teikėjas: 

Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos.

Apskričių valstybinės mokesčių inspekcijos.

Paslaugos vadovas - Informacija apie paslaugos vadovą teikiama paskambinus į Mokesčių informacijos centrą telefonais: 1882 arba +370 5 255 3190.

Teisės aktai: 

 

Susijusios paslaugos:

Mokestinės nepriemokos sumokėjimo atidėjimas arba išdėstymas.

Mokesčių grąžinimas / įskaitymas pagal FR0781 formą.