DUK dėl pagalbos vykdantiems individualią veiklą

Atnaujinta 2022-01-19

 

Gyventojai, kuriems nuo 2021 m. sausio 1 d. buvo taikomos mokestinės pagalbos priemonės dėl Covid-19, prašymus dėl mokestinės paskolos sutarties (MPS) be palūkanų sudarymo galėjo pateikti iki 2021 m. rugpjūčio 31 d.

Naujai susidariusius mokesčius,   kurie atsirado nuo 2021 m. rugsėjo 1 d., gyventojai turi mokėti Įstatymų nustatyta tvarka, jiems pagalbos priemonės netaikomos.

 

 

Ar pakeitus sudarytos mokestinės paskolos sutarties (MPS) be palūkanų sąlygas reikės mokėti palūkanas?

 

Nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. pakeitus sudarytos MPS be palūkanų sąlygas (pavyzdžiui, pakeitus mokėjimo grafiką, įmokų sumas), taikomos 0 proc. palūkanos, bet ne ilgiau kaip iki 2022 m. gruodžio 31 d.


Ar Užimtumo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos savarankiškai dirbantiems asmenims paskirtos išmokos apmokestinamos gyventojų pajamų mokesčiu?


Ne, neapmokestinamos pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 5 punktą. Užimtumo tarnybos paskirtos savarankiškai dirbantiems asmenims išmokos laikomos neapmokestinamosiomis pajamomis, individualią veiklą vykdančių gyventojų – ne individualios veiklos neapmokestinamosiomis pajamomis.
 

• Gyventojai, vykdantys apribotą individualią veiklą (pagal pažymą ar verslo liudijimą), kuri buvo įtraukta tik į 2020 m. rudens karantino metu apribotų individualių veiklų (pagal pažymą ar verslo liudijimą) sąrašą, sudarytą nuo 2021-01-01, kreiptis dėl mokestinės paskolos sutarties (MPS) sudarymo be palūkanų dėl nepriemokų, susidariusių nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. rugpjūčio 31 d., galėjo iki 2021 m. rugpjūčio 31 d. (imtinai).

• Gyventojai, vykdantys apribotą individualią veiklą (pagal pažymą ar verslo liudijimą), kuri į apribotų individualių veiklų sąrašą buvo įtraukta pirmojo karantino metu (2020 m. pavasarį) ir taip pat įtraukta į 2020 m. rudens karantino metu apribotų individualių veiklų sąrašą, sudarytą nuo 2021-01-01 (t. y. apribota veikla yra abiejuose sąrašuose), kreiptis dėl mokestinės paskolos sutarties (MPS) sudarymo be palūkanų dėl nepriemokų, susidariusių nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2021 m. rugpjūčio 31 d., galėjo iki 2021 m. rugpjūčio 31 d. (imtinai).


Kokius dokumentus reikėjo pateikti kartu su prašymu dėl mokestinės paskolos sutarties (MPS) be palūkanų sudarymo?

 

• Gyventojams, vykdantiems apribotą veiklą (pagal pažymą ar verslo liudijimą), kuri įtraukta tik į 2020 m. rudens karantino metu apribotų individualių veiklų sąrašą, sudarytą nuo 2021-01-01, teikiant prašymą dėl mokestinės paskolos sutarties be palūkanų sudarymo (dėl nepriemokų, susidariusių nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. rugpjūčio 31 d.), papildomų dokumentų teikiant prašymą pridėti nereikėjo tuo atveju, kai susidariusių nepriemokų mokėjimą prašė išdėstyti ne ilgiau, kaip iki 2022 m. gruodžio 31 d., o pirmosios įmokos mokėjimą atidėti (jeigu pageidavo) ne ilgiau kaip iki 2021 m. spalio 31 d.

VMI, surinkusi ir įvertinusi turimą informaciją, pagal nusimatytus vertinimo kriterijus, atskirais atvejais gali prašyti papildomų dokumentų, reikalingų sprendimo priėmimui.

• Gyventojams, vykdantiems apribotą veiklą (pagal pažymą ar verslo liudijimą), kuri į apribotų individualių veiklų sąrašą buvo įtraukta pirmojo karantino metu, (2020 m. pavasarį) ir taip pat įtraukta į 2020 m. rudens karantino metu apribotų individualių veiklų sąrašą, sudarytą nuo 2021-01-01, teikiant prašymą dėl mokestinės paskolos sutarties be palūkanų sudarymo (dėl nepriemokų, susidariusių nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2021 m. rugpjūčio 31 d.), papildomų dokumentų teikiant prašymą pridėti nereikėjo tuo atveju, kai susidariusių nepriemokų mokėjimą prašė išdėstyti ne ilgiau, kaip iki 2022 m. gruodžio 31 d., o pirmosios įmokos mokėjimą atidėti (jeigu pageidavo) ne ilgiau kaip iki 2021 m. spalio 31 d.

VMI, surinkusi ir įvertinusi turimą informaciją, pagal nusimatytus vertinimo kriterijus, atskirais atvejais gali prašyti papildomų dokumentų, reikalingų sprendimo priėmimui.

Jei buvo teikiamas prašymas mokestinės paskolos sutarties (MPS) be palūkanų sudarymui ne ilgesniam, kaip iki 2022 m. gruodžio 31 d. terminui ir pirmosios įmokos mokėjimo atidėjimo (jeigu pageidavo) ilgesniam nei iki 2021 m. spalio 31 d. laikotarpiui, o nepriemokų suma yra lygi arba didesnė nei 100 tūkst. Eur, arba sudaryti MPS ilgesniam, nei iki 2022 m. gruodžio 31 d. terminui, prie prašymo reikėjo pridėti papildomus dokumentus: finansinę būklę pagrindžiančius dokumentus, prašymo išdėstyti mokėjimus atitinkamam laikotarpiui pagrindimą ir tai patvirtinančius dokumentus bei kitus prašymo nagrinėjimui reikalingus dokumentus.


Kiek laiko nagrinėjamas pateiktas prašymas dėl mokestinės paskolos sutarties (MPS) sudarymo?

 

Prašymas dėl mokestinės paskolos sutarties (MPS) sudarymo nagrinėjimas iki 30 kalendorinių dienų.

Prašymą dėl MPS sudarymo be palūkanų buvo galima pateikti iki 2021 m. rugpjūčio 31 d.


Koks yra maksimalus mokestinės paskolos sutarties (MPS) sudarymo be palūkanų terminas, jeigu prašymas buvo pateiktas iki 2021 m. rugpjūčio 31 d.?

 

• Gyventojams, vykdantiems apribotą individualią veiklą (pagal pažymą ar verslo liudijimą), kuri buvo įtraukta tik į 2020 m. rudens karantino metu apribotų individualių veiklų sąrašą, sudarytą nuo 2021-01-01, maksimalus nepriemokų (susidariusių nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. rugpjūčio 31 d.) išdėstymo (mokestinės paskolos be palūkanų sudarymo) terminas - ne ilgesnis nei 2022 m. gruodžio 31 d.

Tačiau, jeigu mokestinės paskolos sutartis sudaroma ilgesniam nei 2022 m. gruodžio 31 d. terminui (bet ne ilgesniam nei 5 metai), tokiu atveju nuo 2023 m. sausio 1 d. taikomos įprastos palūkanos, o teikiant prašymą turėjo būti pridedami papildomi dokumentai.

Pavyzdžiui, mokesčių mokėtojas prašė sudaryti mokestinės paskolos sutartį dėl nepriemokų, susidariusių nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. rugpjūčio 31 d., išdėstymo iki 2024 m. lapkričio 30 d. Tokiu atveju:

• išdėstymo laikotarpiui iki 2022 m. gruodžio 31 d. būtų taikomos 0 proc. palūkanos.

• išdėstymo laikotarpiui nuo 2023 m. sausio 1 d. iki 2024 m. lapkričio 30 d. būtų taikomosįprastos palūkanos.

Nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. teikiant prašymą sudaryti naują MPS, taikomos įprastinės MPS sudarymo sąlygos ir sudarius MPS turės būti mokamos palūkanos.

• Gyventojams, vykdantys apribotą individualią veiklą (pagal pažymą ar verslo liudijimą), kuri į apribotų individualių veiklų sąrašą buvo įtraukta pirmojo karantino metu (2020 m. pavasarį) ir taip pat įtraukta į 2020 m. rudens karantino metu apribotų individualių veiklų sąrašą, sudarytą nuo 2021-01-01, maksimalus nepriemokų (susidariusių nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2021 m. rugpjūčio 31 d.) išdėstymo terminas - ne ilgesnis nei 2022 m. gruodžio 31 d.

Tačiau, jeigu mokestinės paskolos sutartis sudaroma ilgesniam nei 2022 m. gruodžio 31 d. terminui (bet ne ilgesniam nei 5 metai), tokiu atveju nuo 2023 m. sausio 1 d. taikomos įprastos palūkanos, o teikiant prašymą turėjo būti pridedami papildomi dokumentai.

Pavyzdžiui, mokesčių mokėtojas prašė sudaryti mokestinės paskolos sutartį dėl nepriemokų, susidariusių nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2021 m. rugpjūčio 31 d., išdėstymo iki 2024 m. lapkričio 30 d. Tokiu atveju:

• išdėstymo laikotarpiui iki 2022 m. gruodžio 31 d. būtų taikomos 0 proc. palūkanos.

• išdėstymo laikotarpiui nuo 2023 m. sausio 1 d. iki 2024 m. lapkričio 30 d. būtų taikomos įprastos palūkanos.

Nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. teikiant prašymą sudaryti naują MPS, taikomos įprastinės MPS sudarymo sąlygos ir sudarius MPS turės būti mokamos palūkanos.


Kas bus, jeigu laiku nesumokėsiu įmokų pagal mokestinės paskolos sutartyje nurodytą grafiką?

 

Kai nevykdomos mokestinės paskolos sutartyje (MPS) nurodytos sąlygos, mokesčių administratorius turi teisę nutraukti sudarytą mokestinės paskolos sutartį prieš tai išsiuntęs įspėjimą apie ketinimą nutraukti MPS.


Kaip pasirašyti mokestinės paskolos sutartį (MPS) per Mano VMI?

 

Išnagrinėjus prašymą sudaryti MPS, kuris pateiktas per Mano VMI, priimamas mokesčių administratoriaus sprendimas su kuriuo per 10 darbo dienų (jeigu nėra papildomų sąlygų, pavyzdžiui, sumokėti antstoliui vykdomąsias bylos išlaidas) reikia susipažinti prisijungus prie ManoVMI sistemos. Susipažinus su sprendimu, suformuojama MPS, kuri įsigalioja tik po to, kai ją pasirašo mokesčių mokėtojas ir mokesčių administratorius.

Veiksmų seka, kaip reikia pasirašyti MPS per Mano VMI:

• prisijungus prie Mano VMI sistemos, pagrindiniame lange, skiltyje „Atliktini veiksmai“ reikia paspausti aktyvią nuorodą „VMI FR0284 Mokestinės paskolos sutartis“ ir susipažinti su sprendimu išdėstyti mokestinės nepriemokos sumokėjimą, paspaudžiant aktyvią sprendimo išdėstyti nuorodą ir peržiūrint dokumento turinį.

• susipažinus su sprendimu bus suformuota MPS, kurią turėsite pasirašyti. Pagrindiniame Mano VMI lange atsiradus atliktinam veiksmui „Pasirašyti mokestinės paskolos sutartį“, reikia paspausti šią nuorodą ir paspausti mygtuką „Pasirašyti sutartį be el. parašo“.

• atlikus aukščiau minėtus veiksmus MPS bus užregistruota ir pradės galioti MPS sutartyje nustatytos sąlygos.

Sudarytų MPS sąrašą galima rasti Mano VMI sistemoje (skiltyje Mokesčių mokėtojo kortelė > Kiti duomenys > Mokestinės paskolos sutartys).

 
 

Konsultacijos dėl mokesčių atidėjimo ar išdėstymo bei kitų pagalbos priemonių taikymo teikiamos mokesčių informacijos centro telefonu 1882, pasirinkus temą „Mokesčių išdėstymas arba atidėjimas" (spausti 5).