Mokestinės nepriemokos ar baudos už administracinį nusižengimą mokėjimo atidėjimas arba išdėstymas

Paslaugos gavėjai - Juridiniai ir fiziniai asmenys.

Paslaugos apibūdinimas: 

Mokesčių mokėtojas gali prašyti mokesčių administratoriaus atidėti (iki vienerių metų) arba išdėstyti mokestinių nepriemokų ir baudų už administracinį nusižengimą mokėjimo terminus. Baudos už administracinį nusižengimą mokėjimas gali būti išdėstytas ne ilgesniam kaip dvejų metų laikotarpiui, skaičiuojant nuo Administracinių nusižengimų kodekso 675 straipsnio 2 dalyje numatyto baudos sumokėjimo termino dienos.

Prašymo nagrinėjimo kriterijai ir jų vertinimo rezultatai:

Juridiniams asmenims
Fiziniams asmenims.

Paslaugos suteikimo trukmė: 

Sprendimas atidėti arba išdėstyti mokestinę nepriemoką ar baudos už administracinį nusižengimą mokėjimą (FR0285) priimamas per 30 dienų nuo prašymo ir visų prašymui nagrinėti reikiamų dokumentų pateikimo dienos.

Mokestinės paskolos sutartis (FR0284) turi būti sudaryta ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo sprendimo priėmimo. Jei sprendimas atidėti/išdėstyti mokestinės nepriemokos sumokėjimą priimtas su papildoma sąlyga, mokesčių mokėtojas privalo įvykdyti papildomą sąlygą per 30 dienų nuo sprendimo atidėti/išdėstyti mokestinę nepriemoką priėmimo dienos. Mokesčių mokėtojas motyvuotu prašymu gali prašyti šį terminą pratęsti iki 60 dienų.

Dokumentų formos: 

Mokestinės paskolos sutarties FR0284 forma.

Fizinių asmenų anketos FR0283 forma.

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti - Dokumentų, kuriuos reikia pateikti,  sąrašą rasite paspaudę šią nuorodą.

Paslaugos teikimo būdai: 

Dokumentai priimami elektroniniu būdu per Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo Mano VMI sritį.

Jeigu fizinis asmuo ar jo įgaliotas asmuo neturi galimybės prašymą teikti elektroniniu būdu arba elektroninis pateikimo būdas lemtų akivaizdžiai neproporcingą administracinę naštą, prašymą gali pateikti: el.paštu [email protected], paštu, tiesiogiai.

Paslaugos teikėjas - Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos ir apskričių valstybinės mokesčių inspekcijos.

Paslaugos vadovas - Informacija apie paslaugos vadovą teikiama paskambinus į Mokesčių informacijos centrą.

Teisės aktai: 

Svarbu: vaizdo medžiagą žiūrėkite per Google Chrome naršyklę.

Failas Mokestinės paskolos sutarties sudarymas ir keitimas
Failas Komunikavimo su mokėtoju dėl prievolių vykdymo ir mokestinių paskolų sutarčių valdymas elektroniniu būdu
Failas Pranešimų, raginimų, priminimų, susijusių su nepriemokų išieškojimu, formavimas ir pateikimas mokesčių mokėtojui bei informacijos apie atliekamas išieškojimo procedūras pateikimas mokėtojui