Fizinių asmenų veiklos įregistravimas/išregistravimas/duomenų keitimas mokesčių mokėtojų registre

Paslaugos pavadinimas - Fizinių asmenų veiklos įregistravimas/išregistravimas/duomenų keitimas mokesčių mokėtojų registre (toliau — Registras).

Paslaugos gavėjai - Lietuvos ir užsienio fiziniai asmenys (toliau — Fiziniai asmenys).

Paslaugos apibūdinimas: 

Fiziniai asmenys, kurie pradeda vykdyti individualią veiklą arba kai jiems atsiranda prievolė mokėti ir/ar išskaičiuoti mokestį jį reglamentuojančio įstatymo pagrindu, yra registruojami į Registrą.

Advokatai, advokatų padėjėjai, notarai, antstoliai motinystės, ir/ar  vaiko priežiūros išmokų gavimo laikotarpiu gali laikinai sustabdyti savo vykdomą individualią veiklą, pateikę prašymą per Mano VMI ar tiesiogiai VMI ir Lietuvos advokatų tarybos, Lietuvos notarų rūmų ar Lietuvos antstolių rūmų sprendimą dėl laikino veiklos sustabdymo, kuriame nurodyti tokios veiklos sustabdymo terminai ir priežastys.

Kitų mokesčių mokėtojų, vykdančių individualią veiklą, ir advokatų, advokatų padėjėjų, notarų, antstolių vykdoma individuali veikla gali būti laikinai sustabdyta jų laikinojo nedarbingumo ar tėvystės atostogų laikotarpiu pagal VSDFV VMI elektroniniu būdu pateiktą informaciją apie mokesčių mokėtojo vykdomos individualios veiklos sustabdymo laikotarpį. Tokiu atveju prašymo forma Registro tvarkytojui neteikiama.

Advokatų, jų padėjėjų, notarų, antstolių veiklos nutraukimas Registre gali būti registruojamas pagal gautus pranešimus apie jų veiklos nutraukimą iš Lietuvos advokatų tarybos, Lietuvos notarų rūmų, Lietuvos antstolių rūmų ar Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, jeigu tokie pranešimai yra gauti.

Kiti mokesčių mokėtojai, pageidaujantys nutraukti veiklą, turi apie tai pranešti mokesčių administratoriui.

Iš Registro Fiziniai asmenys išregistruojami mirties atveju.

Jei pasikeičia ir/ar papildomi Registre įregistruoti duomenys, Fiziniai asmenys duomenis turi patikslinti. Duomenys gali būti tikslinami ir mokesčių administratoriaus iniciatyva.

Individualios veiklos vykdymo pažyma suformuojama Mano VMI įregistravus fizinio asmens individualią veiklą.

Pažymą taip pat galima atsiimti VMI.

Prašymo forma ir pateikimo terminas: 

Fizinio asmens prašymo įregistruoti į Mokesčių mokėtojų registrą REG812 forma.

Prašymą turi pateikti:

  • notarai, advokatai, advokatų padėjėjai ir antstoliai ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jų profesinės veiklos pradžios dienos;
  • kiti individualią ar kitą veiklą vykdantys Fiziniai asmenys ne vėliau kaip veiklos vykdymo pradžios dieną;
  • visi Fiziniai asmenys, vykdantys individualią ar kitą veiklą, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo duomenų apie juos pasikeitimo dienos;
  • visi Fiziniai asmenys, vykdantys individualią ar kitą veiklą ir pageidaujantys ją nutraukti, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po veiklos nutraukimo dienos.

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti: 

  • Fizinio asmens prašymas įregistruoti į Mokesčių mokėtojų registrą (REG812);
  • asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas, asmens tapatybės kortelė, jeigu turi – leidimas nuolat ar laikinai gyventi Lietuvoje), jeigu Prašymas teikiamas tiesiogiai, arba jų kopijos, jeigu Prašymas siunčiamas paštu;
  • Lietuvos advokatų tarybos sprendimas, patvirtinantis, kad asmuo yra advokatas, jeigu Prašymą teikia advokatas;
  • dokumentai, kurie patvirtina, kad asmuo yra įtrauktas į advokatų padėjėjų sąrašą, jeigu Prašymą teikia advokato padėjėjas;
  • Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos išduotas pažymėjimas, patvirtinantis, kad asmuo yra notaras, jei Prašymą teikia notaras;
  • Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos išduotas liudijimas, patvirtinantis, kad asmuo yra antstolis, jei Prašymą teikia antstolis.

Paslaugos teikimo būdai - Elektroniniu būdu per Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo Mano VMI sritį, tiesiogiai, paštu.

Paslaugos teikėjas - Apskričių valstybinės mokesčių inspekcijos.

Paslaugos vadovas - Informacija apie paslaugos vadovą teikiama paskambinus į Mokesčių informacijos centrą.

Teisės aktai: 

Failas Prašymas pakeisti savo registrinius duomenis REG812 formos pagrindu
Failas Elektroninis mokesčių mokėtojų įregistravimas / duomenų keitimas / išregistravimas Mokesčių mokėtojų registre

Paslaugos naudojimosi per Mano VMI statistika.