Informacijos teikimas tretiesiems asmenims

Paslaugos pavadinimas - Informacijos teikimas tretiesiems asmenims.

Paslaugos gavėjai - Juridiniai ir fiziniai asmenys.

Paslaugos apibūdinimas: 

Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo numatytais atvejais tretieji asmenys gali gauti informaciją apie mokesčių mokėtoją.

Mokesčių administratoriui pateikta paslaptyje nelaikoma informacija apie mokesčių mokėtoją gali būti teikiama tretiesiems asmenims be mokesčių mokėtojo sutikimo ar žinios, esant teisėtiems bei apibrėžtiems šios informacijos panaudojimo tikslams, kai tai būtina jų funkcijoms atlikti. Laikoma paslaptyje informacija apie mokesčių mokėtoją gali būti teikiama tretiesiems asmenims tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais, kai tai būtina jų funkcijoms atlikti. Kitiems asmenims, kai mokesčių mokėtojas raštu prašo arba sutinka (neprieštarauja), kad informacija būtų atskleista.

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti: 

Vienkartinio informacijos teikimo raštu atveju asmuo turi pateikti:

  • rašytinį prašymą;
  • įgaliojimą, jei prašymą teikia įgaliotas asmuo.

Daugkartinio informacijos teikimo atveju centrinis mokesčių administratorius su asmeniu gali sudaryti duomenų teikimo sutartį.

Paslaugos suteikimo trukmė - 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos, jei teisės aktai nenumato kitų terminų.

Paslaugos teikimo būdai: 

Žodžiu (telefonu, betarpiškai), raštu (paštu, el. paštu, automatiniu būdu pagal duomenų teikimo sutartį.

Informacija apie mokesčių mokėtojus viešai skelbiama VMI internetinėje svetainėje skyrelyje Informacijos rinkmenos.

Paslaugos teikėjas - Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos ir apskričių valstybinės mokesčių inspekcijos.

Paslaugos vadovas - Informacija apie paslaugos vadovą teikiama paskambinus į Mokesčių informacijos centrą.

Teisės aktai: