Kaip apmokestinami honorarai?

Honoraras – atlyginimas už autorine licencine sutartimi suteiktą teisę panaudoti kūrinį, atlyginimas už suteiktas gretutines teises, pajamos, gautos kaip atlyginimas už perduotą ar pagal licencinę sutartį suteiktą teisę naudotis pramoninės nuosavybės objektu, franšize, atlyginimas už suteiktą informaciją apie gamybinę, prekybinę ar mokslinę patirtį (know-how).

Kai užsienio vienetas ne per nuolatinę buveinę gauna honorarą, tokios pajamos apmokestinamos taikant 10 proc. pelno mokesčio tarifą.

Tuo atveju, kai tarptautinėse dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartyse (DAIS) yra numatyti mažesni pelno mokesčio tarifai arba atskiros pajamų rūšys neapmokestinamos pelno mokesčiu, tai taikomi tokiose sutartyse numatyti tarifai ar palankesnis apmokestinimo režimas. Kokie pelno mokesčio tarifai honorarams yra numatyti DAIS, galite rasti čia.