Kaip apmokestinamos užsienio vienetų gaunamos palūkanos?

Užsienio vienetų, kurie nėra įregistruoti ar kitaip organizuoti Europos ekonominės erdvės (EEE) valstybėje arba valstybėje, su kuria sudaryta ir taikoma tarptautinė dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis (DAIS), gautos palūkanos apmokestinamos taikant 10 proc. pelno mokesčio tarifą.

Išimtis. Kai užsienio vienetai yra įregistruoti ar kitaip organizuoti EEE valstybėje arba valstybėje, su kuria sudaryta ir taikoma DAIS, tai jų gautos palūkanos pelno mokesčiu neapmokestinamos.

Tuo atveju, kai DAIS yra numatyti mažesni pelno mokesčio tarifai arba atskiros pajamų rūšys neapmokestinamos pelno mokesčiu, tai taikomi tokiose sutartyse numatyti tarifai ar palankesnis apmokestinimo režimas. Kokie pelno mokesčio tarifai palūkanoms yra numatyti DAIS, galite rasti čia.