Kaip apmokestinamos užsienio vienetų gautos pajamos iš paskirstytojo pelno?

Pajamos iš paskirstytojo pelno — pajamos, įskaitant dividendus, gaunamos skirstant pelną vieneto dalyviams.

Kai užsienio vienetai ne per nuolatinę buveinę gauna pajamų iš Lietuvos vienetų (išskyrus kolektyvinio investavimo subjektų) paskirstytojo pelno, tokios pajamos apmokestinamos taikant 15 proc. pelno mokesčio tarifą (išskyrus Pelno mokesčio įstatymo 34 straipsnyje numatytus neapmokestinimo atvejus).

Kai ne tikslinėje teritorijoje įregistruotas ar kitaip organizuotas užsienio vienetas ne per nuolatinę buveinę gauna pajamų iš Lietuvos kolektyvinio investavimo subjektų paskirstytojo pelno, tokios pajamos nėra pelno mokesčio prie pajamų šaltinio objektas.

Tuo atveju, kai tarptautinėse dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartyse (DAIS) yra numatyti mažesni pelno mokesčio tarifai arba atskiros pajamų rūšys neapmokestinamos pelno mokesčiu, tai taikomi tokiose sutartyse numatyti tarifai ar palankesnis apmokestinimo režimas. Kokie pelno mokesčio tarifai dividendams yra numatyti DAIS, galite rasti čia.