Karjeros skelbimai

Šiaulių AVMI skelbia konkursą į Mokestinių prievolių departamento I skyriaus vyriausiojo specialisto pareigas (karjeros valstybės tarnautojas)

Daugiau informacijos Valstybės tarnybos departamento svetainėje.

Studentų praktika

Studentų praktikos vietos valstybės institucijose ir įstaigose skelbiamos
Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės interneto svetainėje

Darbas viešajame sektoriuje