Kasos aparatų, prekybos automatų bei taksometrų registravimas

Paslaugos pavadinimas - Kasos aparatų, prekybos automatų bei taksometrų registravimas.

Paslaugos gavėjai - Fiziniai ir juridiniai asmenys.

Paslaugos apibūdinimas: 

Kiekvienas kasos aparatas, prekybos (paslaugų teikimo) automatas (toliau — prekybos automatas), taksometras turi būti užregistruoti apskrities valstybinėje mokesčių inspekcijoje (toliau — AVMI) Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka. Teisės aktų nustatytais atvejais kasos aparatai, prekybos automatai, taksometrai turi būti išregistruojami/perregistruojami.
AVMI kasos aparatus ir prekybos automatus registruoja/perregistruoja/išregistruoja aptarnaujanti įmonė, taksometrus — vežėjas arba jo įgaliotas asmuo.

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti: 

Aptarnaujanti įmonė, registruodama kasos aparatą ar prekybos automatą, turi pateikti registruojamo kasos aparato techninį pasą.
Vežėjas, įregistruodamas taksometrą, turi pateikti:

  • taksometro registracijos liudijimą,
  • taksometro metrologinę patikrą patvirtinantį Valstybinės metrologijos tarnybos išduotą patikros liudijimą,
  • taksometro įsigijimą patvirtinančius dokumentus (pirkimo dokumentus, nuomos sutartį ir panašiai),
  • asmeniui išduotą įgaliojimą, jei taksometrą registruoja vežėjo įgaliotas asmuo.

Paslaugos teikimo būdai - Tiesiogiai.

Paslaugos teikėjas - Apskričių valstybinės mokesčių inspekcijos.

Paslaugos vadovas - Informacija apie paslaugos vadovą teikiama paskambinus į Mokesčių informacijos centrą.

Teisės aktai: