Kitos pajamos / išmokos

Šioje skiltyje rasite informaciją apie pajamų, nepriskirtinų su darbo santykiais susijusioms pajamoms ir pajamoms iš verslo / veiklos, apmokestinimą.