Korupcijos pasireiškimo tikimybė

Korupcijos pasireiškimo tikimybė – prielaida, kad tam tikri Valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – VMI) veiklą veikiantys korupcijos rizikos veiksniai  sudarys galimybes korupcijai atsirasti.

Siekiant nustatyti ir pašalinti (ar valdyti) korupcijos rizikos veiksnius, kasmet atliekama antikorupcinė analizė bei vertinimas (nustatoma korupcijos pasireiškimo tikimybė) atitinkamoje VMI veiklos srityje (ar srityse).

VMI veiklos sritys, kuriose yra korupcijos pasireiškimo tikimybė ir kuriose turi būti atliekama antikorupcinė analizė ir vertinimas[1], yra nustatytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008-09-16 įsakymu Nr. 1K-288 (2017-06-16 įsakymo Nr. 1K-238 redakcija).

Antikorupcinė analizė ir vertinimas buvo atlikti šiose VMI veiklos srityse:

Metai

VMI veiklos sritis

Kita informacija

2021 m. Nuolatinių darbo grupių veikla Su rezultatais galite susipažinti čia
2020 m. Ilgalaikio materialiojo turto apskaita ir valdymas Su rezultatais galite susipažinti čia
2019 m.

Mokestinės nepriemokos administravimas (bankroto proceso inicijavimas ir valdymas: įmonės bankroto proceso inicijavimas; kreditinio reikalavimo suformulavimas bankroto byloje; žalos dėl pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo nepateikimo laiku nustatymas; veiksmai, atliekami fizinio asmens bankroto procese)

Su rezultatais galite susipažinti čia
2018 m.

1. Viešieji pirkimai: viešojo pirkimo inicijavimas, techninės specifikacijos rengimas ir pasirašytų viešojo pirkimo sutarčių vykdymo priežiūra
2. Mokestinių prievolių užtikrinimas: gyventojų pajamų mokesčio grąžinimas / įskaitymas

Su rezultatais galite susipažinti čia

2017 m.

1. Mokestiniai tyrimai
2. Mokestiniai patikrinimai
3. Personalo valdymas, formavimas ir administravimas
4. Mokesčių administratoriaus išankstinio įsipareigojimo dėl mokesčių teisės aktų nuostatų taikymo srities

Su rezultatais galite susipažinti čia.

2016 m.

Mokestinės nepriemokos pasibaigimas suėjus mokestinės nepriemokos priverstinio išieškojimo senaties terminui

Su rezultatais galite susipažinti čia.

2015 m.

1. Operatyvioji kontrolė
2. Mokestinės paskolos sudarymas ir jos vykdymo priežiūra
3. Susitarimo dėl mokesčio dydžio instituto, įtvirtinto mokesčių administravimo įstatymo 71 straipsnyje, įgyvendinimo valstybinėje mokesčių inspekcijoje procesas

Su rezultatais galite susipažinti čia.

2014 m.

Atranka ir parama auditui (sprendimų priėmimas)

Su rezultatais galite susipažinti čia.

2013 m.

1. Mokestiniai tyrimai
2. Mokestiniai patikrinimai
3. Prašymų dėl skolų pripažinimo beviltiškomis nagrinėjimo srityje
4. Atstovavimas valstybės institucijai ar įstaigai teismuose ir kitose ginčų nagrinėjimo institucijose

Su rezultatais galite susipažinti čia.


Taip pat šiais įgyvendinant Valstybinės mokesčių inspekcijos 2016–2018 m. korupcijos prevencijos programos 2018 m. priemonių plano 8 priemonę, buvo atliktas kompleksinis visų VMI veiklos sričių įvertinimas, siekiant nustatyti, kurios iš VMI veiklos sričių atitinka vieną ar kelis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalyje numatytus požymius ir yra priskiriamos prie sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė. Su analizės rezultatais galite susipažinti čia.


[1] Pažymėtina, kad antikorupcinė analizė ir vertinimas gali būti atliekama ir kitose VMI veiklos srityse.