Korupcijos rizikos analizė

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 2 straipsnio 6 dalimi korupcijos rizikos analizė suprantama kaip  korupcijos rizikos ir jos veiksnių tam tikroje valstybės ar savivaldybės veiklos srityje ar procese, apimančiame vieno ar kelių viešojo sektoriaus subjektų veiklos sritis, nustatymas ir nagrinėjimas antikorupciniu požiūriu.

Korupcijos rizikos analizę teisės aktų nustatyta tvarka atlieka Specialiųjų tyrimų tarnyba (toliau – STT).

2015 m. rugsėjo 7 d. STT išvada Nr. 4-01-6355 ir išvadoje pateiktų pasiūlymų įgyvendinimo stebėsena

2019 m. birželio 7 d. STT išvada Nr. 4-01-5276 ir išvadoje pateiktų pasiūlymų įgyvendinimo stebėsena

2023 m. balandžio 18 d. STT išvada Nr. 4-01-3207 ir išvadoje pateiktų pasiūlymų įgyvendinimo stebėsena