Loterijų ir lošimų mokestis

Pagrindinis teisės aktas - Lietuvos Respublikos loterijų ir lošimų mokesčio įstatymas.

Mokesčio mokėtojai — loterijų ir lošimų mokestį moka juridiniai asmenys, organizuojantys loterijas pagal Loterijų įstatymą, ir organizuojantys azartinius lošimus pagal Azartinių lošimų įstatymą.

Loterijas turi teisę organizuoti:

 1. didžiąsias loterijas – tik Lietuvos įmonės ir užsienio įmonės, įregistravusios filialą, veikiančios Lietuvos įstatymų nustatyta tvarka, atitinkančios teisės aktų reikalavimus ir gavusios licenciją organizuoti didžiąsias loterijas;
 1. mažąsias loterijas – Lietuvos juridiniai asmenys ir užsienio juridiniai asmenys, įregistravę filialą, veikiantys Lietuvos įstatymų nustatyta tvarka, atitinkantys teisės aktų reikalavimus ir gavę licenciją organizuoti mažąsias loterijas.

Lošimus turi teisę organizuoti bendrovės, gavusios licencijas organizuoti lošimus ir leidimus atidaryti automatų, bingo salonus, lošimo namus (kazino) arba gavusios licencijas organizuoti lošimus ir kai Lošimų priežiūros tarnyba patvirtina totalizatoriaus ar lažybų lošimo reglamentą.

Mokesčio objektas (bazė)

Iki 2022 m. liepos 1 dienos loterijų ir lošimų mokesčio bazė yra:

 1. organizuojant loterijas – išplatintų loterijos bilietų nominali vertė;
 1. organizuojant bingą, totalizatorių, lažybas ir nuotolinius lošimus – suma, gauta iš lošėjų statomų sumų, atėmus lošėjams faktiškai išmokėtų laimėjimų sumą;
 1. organizuojant lošimus lošimo automatais ir stalo lošimus, už leidime atidaryti automatų, bingo salonus, lošimo namus (kazino) nurodytą lošimo įrenginį (lošimo automatą, ruletės, kortų arba kauliukų stalą) mokama nustatyta fiksuota suma.

Nuo 2022 m. liepos 1 dienos loterijų ir lošimų mokesčio bazė yra:

 1. organizuojant loterijas – išplatintų loterijos bilietų nominali vertė;
 2. organizuojant lošimus lošimo automatais, stalo lošimus, bingą, totalizatorių, lažybas ir nuotolinius lošimus – suma, gauta iš lošėjų statomų sumų, atėmus lošėjams faktiškai išmokėtų laimėjimų sumą.

Mokesčio tarifai:

 1. Iki 2022 m. liepos 1 d. organizuojant loterijas, loterijų ir lošimų mokesčio bazei taikomas 5 proc. mokesčio tarifas. Organizuojant loterijas, loterijų ir lošimų mokesčio bazei nuo 2022 m. liepos 1 d. taikomas 13 proc. loterijų ir lošimų mokesčio tarifas, nuo 2023 m. sausio 1 d. - 18 proc. mokesčio tarifas;
 2. Iki 2022 m. liepos 1 d. organizuojant bingą, totalizatorių ir lažybas, loterijų ir lošimų mokesčio bazei taikomas 18 proc. mokesčio tarifas;
 3. Iki 2022 m. liepos 1 d. organizuojant nuotolinius lošimus, loterijų ir lošimų mokesčio bazei taikomas 13 proc.(iki 2020 m. sausio 1 d. — 10 proc.) mokesčio tarifas;
 4. Iki 2022 m. liepos 1 d.  organizuojant lošimus lošimo automatais ir stalo lošimus, nustatomas fiksuotas loterijų ir lošimų mokesčio dydis už kiekvieną lošimų veiklos leidime nurodytą lošimo įrenginį:
 • už A kategorijos lošimo automatą – 260  EUR/mėn.;
 • už B kategorijos lošimo automatą – 130 EUR/mėn.;
 • už ruletės, kortų arba kauliukų stalą – 2 300 EUR/mėn.

Nuo 2022 m. liepos 1 d., organizuojant bingą, totalizatorių, lažybas, nuotolinius lošimus, lošimus lošimo automatais ir stalo lošimus, loterijų ir lošimų mokesčio bazei taikomas 20 proc. mokesčio tarifas.

Mokestinis laikotarpis — loterijų ir lošimų mokesčio mokestinis laikotarpis yra kalendorinių metų ketvirtis.

Vienkartinis mokestis už licencijos organizuoti azartinius lošimus išdavimą:

Juridiniai asmenys, Lošimų įstatyme nustatyta tvarka siekiantys įgyti licenciją organizuoti azartinius lošimus, nuo 2022 m. liepos 1 dienos apmokestinami vienkartiniu mokesčiu:

1) už licencijos organizuoti stalo lošimus ir lošimus A kategorijos automatais išdavimą – 300 000 EUR;

2) už licencijos organizuoti lošimus B kategorijos automatais išdavimą – 300 000 EUR;

3) už licencijos organizuoti bingą išdavimą – 100 000 EUR;

4) už licencijos organizuoti totalizatorių, įskaitant ir žirgų totalizatorių, išdavimą – 100 000 EUR;

5) už licencijos organizuoti lažybas išdavimą – 100 000 EUR;

6) už licencijos organizuoti nuotolinius lošimus išdavimą – 500 000 EUR;

7) už visų šios dalies 1–6 punktuose nurodytų licencijų išdavimą – 1 000 000 EUR.

Deklaravimo ir mokėjimo tvarka:

Loterijas arba azartinius lošimus organizuojantys juridiniai asmenys kiekvienam kalendorinių metų ketvirčiui pasibaigus, ne vėliau kaip iki kito mokestinio laikotarpio (ketvirčio) pirmo mėnesio 15 d., loterijų ir lošimų mokesčio deklaracijas (forma FR0583 – loterijoms, forma FR0584 – azartiniams lošimams) privalo pateikti VMI ir apskaičiuotą mokestį (išskyrus vienkartinį mokestį už licencijos organizuoti azartinius lošimus išdavimą) sumokėti į biudžetą.

Vienkartinis mokestis už atitinkamos licencijos organizuoti azartinius lošimus išdavimą turi būti sumokamas iki licencijos išdavimo.

VMI mokėjimų duomenys: