Biudžeto pajamų surenkamosios sąskaitos

Įmokų kodų paieška

Kaip mokėti įmokas į VMI sąskaitą per el. bankininkystę?

Kaip mokėti įmokas į VMI sąskaitą per Mano VMI?

 

Biudžeto pajamų surenkamosios sąskaitos

Valstybinės mokesčių inspekcijos renkami mokesčiai, rinkliavos ir įmokos mokami į biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas: 

Sąskaitos Nr. Banko kodas Banko pavadinimas SWIFT kodas
LT78 7290 0000 0013 0151 72900

AS „Citadele banka“ Lietuvos filialas

INDULT2X
LT05 7044 0600 0788 7175 70440 AB SEB bankas

CBVILT2X

LT32 7180 0000 0014 1038 71800

AB Šiaulių bankas

CBSBLT26

LT74 4010 0510 0132 4763 40100

Luminor Bank AS Lietuvos skyrius

AGBLLT2X

LT24 7300 0101 1239 4300 73000

„Swedbank" AB

HABALT22

LT42 7230 0000 0012 0025 72300

UAB Urbo bankas

 (iki 2024-01-31

 UAB Medicinos bankas)

MDBALT22

 

Pagal užsienio valstybės reikalavimą mokesčių mokėtojo mokestinė nepriemoka mokama į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą:

LT51 7180 0000 0014 1084

71800 AB Šiaulių bankas
 

CBSBLT26

 

Mokėjimo nurodyme, mokant mokesčius, rinkliavas ir įmokas į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas, būtina nurodyti:

 • juridinio asmens (gavėjo) kodą – 188659752;
 • gavėjo pavadinimą – Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM;
 • mokėtojo identifikacinį numerį (Lietuvos juridinio asmens — Juridinio asmenų registro kodą, Lietuvos gyventojo — asmens kodą, užsienio juridinio asmens ar organizacijos — registro tvarkytojo suteiktą mokesčių mokėtojo identifikacinį numerį);
 • mokėtojo pavadinimą ar vardą, pavardę;
 • įmokos kodą;
 • sumą;
 • jei mokesčiai, įmokos, rinkliavos mokamos už kitą fizinį arba juridinį asmenį, būtina pildyti išplėstinę mokėjimo nurodymo formą, nurodant pradinio mokėtojo, už kurį atliekamas mokėjimas, identifikacinį numerį, pavadinimą ar vardą, pavardę;
 • Sumokant baudas už administracinius nusižengimus, paskirtas nuo 2015-07-01, nusižengimo identifikacinis kodas (ROIK), o jam nesant – baudos paskyrimo dokumento numeris, nurodomas mokėjimo nurodymo laukelyje Unikalus mokėjimo kodas.

Baudos už administracinius nusižengimus mokamos atskiru mokėjimo nurodymu už vieną nusižengimą.

 • Sumokant žyminį mokestį ir išlaidas, susijusias su bylos nagrinėjimu laukelyje Unikalus mokėjimo kodas nurodomas teismo kodas, atsakovo pavadinimas /vardas, pavardė, dokumentus teismui teikiančio asmens kodas arba pavadinimas / vardas pavardė (pavadinimas, vardas pavardė gali būti trumpinami tiek, kad galima būtų identifikuoti asmenį).

Nacionalinė teismų administracija rekomenduoja vengti žyminio mokesčio mokėjimų už kelis asmenis (bylas), o atlikus pavedimą, atsispausdinti mokėjimo pavedimo nurodymą ir jį pateikti teismui kartu su procesiniais dokumentais.

Nuo 2016 metų sausio mėnesio 1 dienos mokėjimo nurodymo laukelis Mokėjimo paskirtis nepildomas.

Depozito ir akcizų užstato mokėjimo sąskaitos

Akcizų užstatai mokami į sąskaitą

LT08 7180 0000 0014 1082 71800 AB Šiaulių bankas
 

CBSBLT26

Lėšų gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM, juridinio asmens kodas 188659752

Įmokos gautos už valstybei perduotų daiktinių įrodymų realizavimą, už valstybei perduoto turto realizavimą, kurios bus naudojamos atsiskaitymams su palikėjo kreditoriais bei kurių savininkas nenustatytas ar nežinomas turi būti sumokamos (pervedamos) į depozitinę sąskaitą

LT78 7180 0000 0014 1083 71800 AB Šiaulių bankas
 

CBSBLT26

Lėšų gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM, juridinio asmens kodas 188659752

Kiti mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų mokėjimo būdai

Mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, mokamas į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas, taip pat galima sumokėti įmokų surinkimo paslaugas teikiančiose įstaigose bei jų ar jų tarpininkų padaliniuose:

 • AB „Lietuvos paštas" pašto skyriuose;
 • per UAB „Paysera LT" interneto portalą www.paysera.lt;
 • SOLLO, UAB tarpininko MAXIMA LT, UAB savitarnos ir kitose kasose bei www.sollo.lt; Atkreipiame dėmesį kad nuo 2023 m. liepos 3 d. SOLLO, UAB stabdo mokėjimo paslaugų teikimą elektroninėse platformose (SOLLO, UAB interneto svetainėje bei mob. programėlėje)
 • UAB „Elotus";
 • Foxpay, UAB savitarnos mokėjimo terminaluose „FOXBOX“; 
 • UAB „Perlas Finance“: „Perlo“ terminaluose, „Lietuvos spauda“ kioskuose, „Narvesen“ ženklu pažymėtose parduotuvėse, taip pat per mobiliąją programėlę „Perlas Go“, kurią galite atsisiųsti iš App Store ir Google Play arba prisijungę prie sąskaitų apmokėjimo platformos www.perlasgo.lt;
 • per UAB „Viena Sąskaita" interneto portalą https://vienasaskaita.lt/

SVARBU. Prašome mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas sumokėti ne vėliau kaip prieš dvi darbo dienas iki mokėjimo termino pabaigos, jei mokėjimai atliekami įmokų surinkimo paslaugas teikiančiose įstaigose bei jų ar jų tarpininkų padaliniuose, kad gautos įmokos būtų laiku įskaitytos į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas.

Mokesčių, rinkliavų ir įmokų mokėjimą į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas apibrėžia:

 1. Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas;
 2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. rugsėjo 6 d. nutarimas Nr. 1059 „Dėl Mokesčių mokėtojų registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo";
 3. Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymas;
 4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. sausio 6 d. nutarimas Nr. 7 „Dėl mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, savivaldybių biudžetus bei valstybės pinigų fondus kodavimo";
 5. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas;
 6. Mokesčių mokėtojo sumokėtų sumų įskaitymo ir mokėjimo prievolių dydžių skirtumo pagal patikslintus mokėjimo prievolių dokumentus tvarkymo taisyklės, patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. VA-193;
 7. Kiti teisės aktai.