Mokesčių deklaracijų ir kitų mokestinių dokumentų priėmimas ir tikslinimas

Paslaugos pavadinimas - Mokesčių deklaracijų ir kitų mokestinių dokumentų priėmimas ir tikslinimas.

Paslaugos gavėjai - Mokesčių mokėtojai.

Paslaugos apibūdinimas: 

Mokesčių mokėtojai mokesčių deklaracijas ar kitus mokestinius dokumentus mokesčių administratoriui turi pateikti ir gali patikslinti atitinkamo mokesčio įstatymo nustatyta tvarka ir pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymu patvirtintas atitinkamų deklaracijų pildymo, pateikimo ir tikslinimo taisykles.

Mokesčių administratorius, nustatęs, kad tiesiogiai ar paštu pateiktoje deklaracijoje yra formalių trūkumų, kurie neturi įtakos mokesčių mokėtojo prievolei, jos dydžiui formuoti, gali teisės aktų nustatyta tvarka tuos trūkumus pašalinti. Apie atliktus deklaracijos taisymus mokesčių mokėtojas informuojamas jam siunčiant deklaracijos trūkumų šalinimo pažymą (FR1026 forma). Jei mokesčių administratorius deklaracijos trūkumų ištaisyti negali, mokesčių mokėtojui siunčiamas pranešimas apie mokesčių administratoriui pateikto dokumento trūkumus (FR1025 forma). Elektroniniu būdu pateikta deklaracija mokesčių administratoriaus iniciatyva netaisoma. Apie pateiktoje deklaracijoje esančias klaidas (neatitikimus) mokesčių mokėtojas informuojamas elektroniniu būdu arba telefonu.

Deklaracijų formos ir jų pildymo taisyklės - Deklaracijų formas rasite https://www.vmi.lt/cms/formos.

Paslaugos teikimo būdai - Elektroniniu būdu, per Elektroninio deklaravimo sistemątiesiogiai, paštu.

Paslaugos teikėjas - Apskričių valstybinės mokesčių inspekcijos.

Paslaugos vadovas - Informacija apie paslaugos vadovą teikiama paskambinus į Mokesčių informacijos centrą (toliau – MIC).

Teisės aktai: