Mokesčių mokėtojų registrinių duomenų tvarkymas

Paslaugos pavadinimas

Mokesčių mokėtojų registrinių duomenų tvarkymas.

Paslaugos gavėjai

Lietuvos juridiniai asmenys, užsienio juridinių asmenų filialai ir atstovybės (toliau kartu vadinami juridiniai asmenys), užsienio juridiniai asmenys.

Paslaugos apibūdinimas

Juridinių asmenų įregistravimas/duomenų keitimas Mokesčių mokėtojų registre

Juridiniai asmenys kitą darbo dieną po įregistravimo į Juridinių asmenų registrą (toliau — JAR) yra automatiškai įregistruojami į Mokesčių mokėtojų registrą (toliau — MMR). Pasikeitus atitinkamose formose teikiamiems duomenims, duomenis mokesčių mokėtojas turi tikslinti.

Juridinių asmenų išregistravimas iš MMR

Mokesčių administratorius, iš JAR gavęs informaciją apie Lietuvos juridiniams asmenims suteiktą likviduojamo asmens teisinį statusą, o iš užsienio juridinių asmenų filialų ir atstovybių — prašymą, juridiniams asmenims pateikia pranešimą apie privalomus atlikti veiksmus, kuriuos atlikus, mokesčių administratorius JAR tvarkytojui pateikia JAR-PBA formą ir apie tai informuoja juridinius asmenis.

Juridiniai asmenys iš MMR išregistruojami pagal JAR duomenis.

Užsienio juridinių asmenų veiklos įregistravimas/išregistravimas/duomenų keitimas MMR

Užsienio juridiniai asmenys turi registruotis MMR, kai jie numato vykdyti ar vykdo veiklą ir/arba turi mokestinių prievolių Lietuvos Respublikoje. Kai užsienio juridinis asmuo baigia savo veiklą Lietuvos Respublikos teritorijoje pagal visus savo vykdomos veiklos pobūdžius, jis iš MMR gali būti išregistruojamas. Jei keičiasi užsienio juridinio asmens duomenys, jie turi būti pakoreguoti MMR.

Paslaugos suteikimo trukmė

Juridinių asmenų įregistravimas/duomenų keitimas Mokesčių mokėtojų registre

Mokesčių administratorius, gavęs atitinkamas formas, per 3 darbo dienas duomenis įrašo į MMR.

Juridinių asmenų išregistravimas iš MMR

30 dienų, jei juridinis asmuo neskolingas biudžetams ir pinigų fondams.

Prašymo forma ir pateikimo terminas

Juridinių asmenų įregistravimas/duomenų keitimas Mokesčių mokėtojų registre

Juridinio asmens pranešimo apie jo duomenų pakeitimą Mokesčių mokėtojų registre FR0791 forma.

Juridinio asmens pranešimą apie jo duomenų pakeitimą Mokesčių mokėtojų registre (FR0791 forma) galima pateikti Mano VMI, užsakant paslaugą „Mokesčių mokėtojo registriniai duomenys" (Užsakyti paslaugą à Mokesčių mokėtojo registriniai duomenys à Mokesčių mokėtojo duomenų tvarkymas).

Juridinio asmens struktūrinio padalinio duomenų pakeitimo FR0791A forma.

Juridinio asmens struktūrinio padalinio duomenų pakeitimą (FR0791A forma) galima pateikti Mano VMI, užsakant paslaugą „Mokesčių mokėtojo registriniai duomenys" (Užsakyti paslaugą à Mokesčių mokėtojo registriniai duomenys à Mokesčių mokėtojo padalinių duomenų tvarkymas).

Biudžetinių įstaigų, kurių buhalterinė apskaita tvarkoma centralizuotai, duomenų pakeitimo FR0791B forma.

 Biudžetinių įstaigų, kurių buhalterinė apskaita tvarkoma centralizuotai, duomenų pakeitimą (FR0791B forma) galima pateikti Mano VMI, užsakant paslaugą „Mokesčių mokėtojo registriniai duomenys" (Užsakyti paslaugą ⇒ Mokesčių mokėtojo registriniai duomenys ⇒ Biudžetinių įstaigų, kurių buhalterinė apskaita tvarkoma centralizuotai, duomenų tvarkymas).

Formos mokesčių administratoriui teikiamos per 5 darbo dienas nuo MMR duomenų pasikeitimo ar neteisingo įregistravimo MMR nustatymo dienos.

Juridinių asmenų išregistravimas iš MMR

Užsienio juridinių asmenų filialai ir atstovybės teikia:

- prašymą dėl JAR-PBA formos pateikimo JAR tvarkytojui;

- užsienio juridinio asmens sprendimą nutraukti užsienio juridinio asmens filialo ar atstovybės veiklą.

Prašymą dėl pranešimo apie UJA filialo ar atstovybės atsiskaitymą su biudžetais ir pinigų fondais galima pateikti Mano VMI, užsakant paslaugą „Mokesčių mokėtojo registriniai duomenys" (Užsakyti paslaugą à Mokesčių mokėtojo registriniai duomenys à Prašymas dėl JAR-PBA).  

Užsienio juridinių asmenų veiklos įregistravimas/išregistravimas/duomenų keitimas MMR

Užsienio juridinio asmens prašymo įregistruoti į mokesčių mokėtojų registrą/išregistruoti iš mokesčių mokėtojų registro FR0227 forma su priedais.

Užsienio juridinio asmens prašymą įregistruoti į Mokesčių mokėtojų registrą/išregistruoti iš Mokesčių mokėtojų registro (FR0227 forma) galima pateikti Mano VMI, užsakant paslaugą „Mokesčių mokėtojo registriniai duomenys" (Užsakyti paslaugą à Mokesčių mokėtojo registriniai duomenys à Mokesčių mokėtojo duomenų keitimas / išregistravimas).

Forma FR0227 ir jos priedai teikiami ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo veiklos vykdymo Lietuvoje pradžios, daiktinių teisių į nekilnojamąjį turtą įregistravimo Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre arba duomenų pakeitimo ar papildymo dienos.

Paslaugos teikimo būdai

Juridinių asmenų įregistravimas/duomenų keitimas Mokesčių mokėtojų registre

Elektroniniu būdu per Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo Mano VMI sritį.

Užsienio juridinių asmenų filialų ir atstovybių išregistravimas iš MMR

Elektroniniu būdu per Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo Mano VMI sritį, tiesiogiai, paštu.

Užsienio juridinių asmenų veiklos įregistravimas/išregistravimas/duomenų keitimas MMR

Elektroniniu būdu per Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo Mano VMI sritį, tiesiogiai, paštu.

Paslaugos teikėjas

Valstybinė mokesčių inspekcija.

Paslaugos vadovas

Informacija apie paslaugos vadovą teikiama, paskambinus į Mokesčių informacijos centrą telefonais:

1882 arba +370 5 260 5060.

Teisės aktai

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas;

Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas;

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. rugsėjo 6 d. nutarimas Nr. 1059 „Dėl Mokesčių mokėtojų registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo";

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimas Nr. 1407 „Dėl Juridinių asmenų registro įsteigimo ir Juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo";

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gruodžio 15 d. įsakymas Nr. VA-189 „Dėl juridinio asmens pranešimo apie jo duomenų Mokesčių mokėtojų registre papildymą (pakeitimą)";

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko, Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2004 m. birželio 30 d. įsakymas Nr. VA-124/1B-671/V-257 „Dėl Pranešimo Juridinių asmenų registro tvarkytojui apie likviduojamo juridinio asmens, užsienio juridinio asmens filialo ar atstovybės atsiskaitymą su biudžetais ir pinigų fondais parengimo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo";

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2005 m. birželio 14 d. įsakymas Nr. VA-52 „Dėl užsienio juridinio asmens įregistravimo į Mokesčių mokėtojų registrą/išregistravimo iš Mokesčių mokėtojų registro";

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 17 d. įsakymas Nr. VA-95 „Dėl Mokesčių mokėtojo identifikacinio numerio priskyrimo ir taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo".

Teisės aktus galima rasti Teisės aktų registro svetainėje www.e-tar.lt. Pasikeitus teisės aktui, žiūrėti aktualią dokumento redakciją.