Mokesčių mokėtojų konsultavimas ir informavimas

Paslaugos pavadinimas - Mokesčių mokėtojų konsultavimas ir informavimas.

Paslaugos gavėjai - Juridiniai ir fiziniai asmenys.

Paslaugos apibūdinimas: 

Valstybinė mokesčių inspekcija (toliau — VMI) teikia konsultacijas ir informaciją apie mokesčius, jų lengvatas, mokesčių apskaičiavimą, deklaravimą, mokėjimą ar kitų mokestinių procedūrų, mokesčių teisės aktų ir kitų teisės aktų pagal VMI kompetenciją nuostatų taikymą.

Visą konsultacinę medžiagą galima rasti VMI svetainėje Konsultacinės medžiagos kataloge. VMI taip pat teikia su veikla susijusią informaciją (apskričių valstybinių mokesčių inspekcijų (toliau —AVMI) kontaktinius telefonus, darbo laiką, informaciją, susijusią su mokesčių procedūromis, ir kt.). 

Paslaugos suteikimo trukmė: 

Raštu (per Mano VMI, paštu, tiesiogiai) pateiktas paklausimas (išskyrus nesudėtingus paklausimus) išnagrinėjamas ir konsultacija paklausėjui suteikiama ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo paklausimo gavimo dienos, jei paklausimas nesudėtingas — konsultacija suteikiama ne vėliau kaip per 5 darbo dienas.

Jei, teikdamas informaciją žodžiu (tiesiogiai, telefonu), AVMI darbuotojas negali paklausėjui iš karto atsakyti, tai informaciją jis turi suteikti ne vėliau kaip per 3 darbo dienas su paklausėju suderintu būdu.

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti: 

Teikiant paklausimą raštu, reikia pateikti:

  • laisvos formos rašytinį paklausimą, kuris turi būti tvarkingas, įskaitomas, su aiškiai suformuluotais klausimais, parašytas valstybine kalba (išskyrus užsienio valstybės institucijos, kito užsienio subjekto ar tarptautinės organizacijos pateiktus paklausimus) ir paklausėjo pasirašytas. Paklausime fizinis asmuo turėtų nurodyti vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą, jei paklausimas teikiamas ne per Mano VMI ir paklausėjas gali, taip pat nurodyti elektroninio pašto adresą bei telefono numerį. Juridinis asmuo turėtų nurodyti pavadinimą, buveinės adresą, identifikacinį numerį (kodą), telefono numerį ir, jei paklausėjas nėra Mano VMI vartotojas, elektroninio pašto adresą. Kai paklausimą teikia paklausėjo atstovas, įtrauktas į Mokesčių mokėtojų registrą kaip tam paklausėjui atstovaujantis asmuo, paklausime turi būti nurodyta atstovaujamojo juridinio asmens pavadinimas, identifikacinis numeris (kodas), fizinio asmens — vardas, pavardė, asmens kodas;

  • atstovavimą patvirtinantį dokumentą, jei paklausimą raštu teikia paklausėjo atstovas. Jei paklausėjo atstovas, teikiantis paklausimą paštu arba tiesiogiai Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau — VMI prie FM) ar AVMI, yra įtrauktas į Mokesčių mokėtojų registrą kaip tam paklausėjui atstovaujantis asmuo, nurodyto atstovavimo dokumento pateikti nereikia;

  • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, jeigu paklausimas yra susijęs su teikimu informacijos, kurios laikymą paslaptyje VMI privalo užtikrinti.

Telefonu informacija, kurios laikymą paslaptyje VMI privalo užtikrinti, teikiama tik tada, kai paklausėjas patvirtina savo asmens tapatybę. Tapatybei nustatyti paklausėjui gali būti pateikiami VMI prie FM patvirtinti klausimai, leidžiantys tinkamai identifikuoti paklausėją arba identifikavimas vykdomas informacinių sistemų priemonėmis, suvedus mokesčių mokėtojui suteiktą prisijungimo (PIN) kodą Mano VMI sistemoje. Jeigu paklausėjas neatsako į visus žodžiu pateiktus klausimus teisingai, jam suteikiama tik bendro pobūdžio konsultacija.

Paslaugos teikimo būdai: 

Konsultacijos teikiamos:

  • elektroniniu būdu per Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo Mano VMI sritį;

  • raštu, siunčiant per pašto paslaugų tiekėjus ar pristatant tiesiogiai VMI prie FM arba AVMI;

  • telefonu paskambinus į Mokesčių informacijos centrą telefono numeriais 1882 arba +370 5 260 5060, skambinant iš visų pagrindinių telekomunikacijų operatorių tinklų Lietuvoje, +370 5 260 5060, skambinant iš užsienio;

  • seminarų metu;

  • pildant paklausimų formą angliškos versijos VMI interneto svetainėje, kai paklausimą teikia užsienio asmenys, kurie nėra registruoti kaip mokesčių mokėtojai Mokesčių mokėtojų registre.

Informacija teikiama tiesiogiai atvykus į AVMI.

Paslaugos teikėjas - Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir apskričių valstybinės mokesčių inspekcijos.

Paslaugos vadovas - Informacija apie paslaugos vadovą teikiama paskambinus į Mokesčių informacijos centrą (toliau – MIC).

Teisės aktai: 

 

Failas Mokesčių mokėtojų paklausimų priėmimas ir atsakymų į juos teikimas