Mokestiniai nuostoliai

Šioje skiltyje rasite informaciją apie:

  • mokestinio laikotarpio nuostolių perkėlimą į kitą(-us) mokestinį(-ius) laikotarpį(-ius);

  • mokestinių nuostolių perdavimą kitam vienetui.