Pažymų apie Lietuvoje gautų pajamų ir nuo jų sumokėtų mokesčių išdavimas

Paslaugos pavadinimas - Pažymų apie Lietuvoje gautas pajamas ir nuo jų sumokėtus mokesčius išdavimas

Paslaugos gavėjai - Nuolatiniai ir nenuolatiniai Lietuvos gyventojai, užsienio valstybių rezidentai (fiziniai ir juridiniai asmenys).

Paslaugos apibūdinimas: 

Nuolatiniai ir nenuolatiniai Lietuvos gyventojai gali gauti pažymą apie mokestiniu laikotarpiu gautas pajamas bei nuo jų Lietuvoje išskaičiuotus ir (ar) sumokėtus mokesčius.

Užsienio valstybių rezidentai gali teikti tvirtinti pažymą apie mokestiniu laikotarpiu gautas pajamas ir Lietuvoje nuo pajamų šaltinio išskaičiuotus ir (ar) sumokėtus mokesčius.

Paslaugos suteikimo trukmė: 

Nuolatiniams ir nenuolatiniams Lietuvos gyventojams FR0594 arba FR0595 pažyma išduodama per 5 darbo dienas nuo prašymo pateikimo dienos.

Užsienio valstybių rezidentams pažyma FR0023 (DAS-3) patvirtinama per 10 darbo dienų nuo prašymo patvirtinti šią pažymą pateikimo dienos.

Pažymos forma: 

Pažymos apie gautas pajamas ir Lietuvos Respublikoje sumokėtus mokesčius FR0023 forma.

Nuolatinio Lietuvos gyventojo gautų pajamų ir nuo jų Lietuvoje sumokėto pajamų mokesčio pažymos FR0594 forma.

Nenuolatinio Lietuvos gyventojo Lietuvoje gautų pajamų ir nuo jų sumokėto pajamų mokesčio pažymos FR0595 forma.

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti ir pateikimo terminas: 

  • Nuolatinis Lietuvos gyventojas pateikia Prašymą išduoti nuolatinio Lietuvos gyventojo gautų pajamų ir nuo jų Lietuvoje sumokėto pajamų mokesčio pažymos FR0594 formą;
  • Nenuolatinis Lietuvos gyventojas  pateikia Prašymą išduoti nenuolatinio Lietuvos gyventojo Lietuvoje gautų pajamų ir nuo jų sumokėto pajamų mokesčio pažymos FR0595 formą; Nuolatiniai Lietuvos gyventojai prašymą gali teikti pasibaigus mokestiniam laikotarpiui ne anksčiau kaip gegužės 1 dieną.
  • Dalinai užpildytą pažymą apie gautas pajamas ir Lietuvos Respublikoje sumokėtus mokesčius (FR0023 (DAS-3)), kai prašymą tvirtinti pažymą teikia užsienio valstybės rezidentas;
  • įgaliojimas turi būti pateikiamas, jei prašymą teikia įgaliotas asmuo.

Paslaugos teikimo būdai: 

Tiesiogiai, paštu (FR0023 (DAS-3).

Prašymai išduoti pažymos FR0594 (FR0595) formas teikiami:

  • elektroniniu būdu, prisijungus prie Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo autorizuotų elektroninių paslaugų srities Mano VMI;
  • atsiunčiami paštu kartu su asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
  • tiesiogiai įteikiami AVM valstybės tarnautojui arba darbuotojui. Jeigu prašymą išduoti pažymos FR0595 formą tiesiogiai pateikia ne pats nenuolatinis Lietuvos gyventojas, kuris prašo šios pažymos, bet kitas asmuo, toks asmuo prašymo pateikimo metu privalo turėti įgaliojimą. 

Paslaugos teikėjas - Apskričių valstybinės mokesčių inspekcijos.

Paslaugos vadovas - Informacija apie paslaugos vadovą teikiama paskambinus į Mokesčių informacijos centrą telefonais: 1882 arba +370 5 255 3190.

Teisės aktai: