Pridėtinės vertės mokesčio įstatymas

Pridėtinės vertės mokesčio įstatymas (žiūrėti aktualią redakciją)

Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo apibendrintas komentaras (2023-05-30 redakcija)

Leidinius pridėtinės vertės mokesčio klausimais rasite čia

Raštus, paaiškinimus pridėtinės vertės mokesčio klausimais rasite čia