Reorganizavimas (pertvarkymas) (PMĮ IX skyrius)

Šioje skiltyje rasite informaciją apie:

  • reorganizavimo ir perleidimo atvejus, kurie nesukelia pelno mokesčio pasekmių juose dalyvaujantiems vienetams ir jų dalyviams;

  • taisykles, kurios tokių sandorių metu yra taikomos turto vertės padidėjimo pajamų apskaičiavimui ir turto bei įsipareigojimų įsigijimo kainos (vertės) nustatymui;

  • iki reorganizavimo ar perleidimo neperkeltų mokestinių nuostolių perkėlimą.