Turto ir pajamų deklaracijų pagrindinių duomenų išrašų išdavimas pagal mokesčio mokėtojo prašymą

Paslaugos pavadinimas - Turto ir pajamų deklaracijų pagrindinių duomenų išrašų išdavimas pagal mokesčių mokėtojo prašymą.

Paslaugos gavėjai - Gyventojai.

Paslaugos apibūdinimas: 

Gyventojai, pageidaujantys gauti Metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos pagrindinių duomenų išrašą ir/ar Metinės pajamų deklaracijos pagrindinių duomenų išrašą, taip pat gyventojai, pageidaujantys gauti Gyventojo (šeimos) turto deklaravimo pažymos FR0690 formą ir/ar Gyventojo pajamų deklaravimo pažymos FR0691 formą, su prašymu turi kreiptis į mokesčių administratorių.

Paslaugos suteikimo trukmė: 

15 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos.

Jeigu gyventojai yra deklaravę kalendorinių metų, einančių prieš metus, kuriais jie buvo išrinkti, paskirti ar priimti į GTDĮ 2 straipsnio 1 dalyje nurodytas pareigas, gruodžio 31 d. turimą turtą, tai pažyma turi būti parengta per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos.

Prašymo forma - Prašymo išduoti pažymą apie turto ir/ar pajamų deklaravimą arba turto ir/ar pajamų deklaracijų pagrindinių duomenų išrašus PRC909 forma.

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti - 

Prašymas išduoti pažymą apie turto ir/ar pajamų deklaravimą arba turto ir/ar pajamų deklaracijų pagrindinių duomenų išrašus (PRC909).

Paslaugos teikimo būdai: 

Prašymą galima pateikti tiesiogiai, paštu, elektroniniu paštu (būtina pasirašyti elektroniniu parašu).

Dokumentus atsiimti galima tiesiogiai, paštu.

Paslaugos teikėjas - Apskričių valstybinės mokesčių inspekcijos.

Paslaugos vadovas - Informacija apie paslaugos vadovą teikiama paskambinus į Mokesčių informacijos centrą.

Teisės aktai: