Užsienio vienetai

Šioje skiltyje rasite šią informaciją:

  • kas sudaro užsienio vienetų pelno mokesčio bazę Lietuvoje;

  • kokios užsienio vieneto pajamos apmokestinamos prie pajamų šaltinio;

  • kada užsienio vienetas laikomas turinčiu nuolatinę buveinę Lietuvoje;

  • kaip apskaičiuojamas ir deklaruojamas užsienio vieneto nuolatinės buveinės Lietuvoje apmokestinamasis pelnas.