Verslo liudijimo išdavimas/pratęsimas/nutraukimas

Paslaugos pavadinimas - Verslo liudijimų išdavimas / pratęsimas / nutraukimas.

Paslaugos gavėjai - Fiziniai asmenys.

Paslaugos apibūdinimas: 

Paslauga teikiama fiziniams asmenims, norintiems įsigyti, pratęsti arba nutraukti verslo liudijimo, kuris patvirtina fiksuoto pajamų mokesčio sumokėjimą verčiantis individualia bei patalpų nuomos veikla, galiojimą.

Paslaugos suteikimo trukmė - Išduodant verslo liudijimą — 4 darbo dienos, pratęsiant verslo liudijimo galiojimą — 2 darbo dienos.

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti: 

Prašymas (laisvos formos).

VMI paprašius, pateikiami šie dokumentai:

  • dokumentai, kuriais remiantis gali būti taikomas savivaldybių tarybų nustatytas mažesnis pajamų mokestis;
  • sudaryta su audiovizualinių kūrinių prodiuseriais ir fonogramų gamintojais arba jų teisių perėmėjais autorinė licencinė sutartis, suteikianti teisę platinti Lietuvos Respublikos teritorijoje audiovizualinius kūrinius ir (arba) fonogramas bet kokiose laikmenose.
  • Teikiant prašymą tiesiogiai (be elektroninio autentifikavimo), taip pat turi būti pateikiami šie dokumentai:
  • Lietuvos Respublikos piliečio pasas, asmens tapatybės kortelė, pasas ar kitas asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
  • leidimas gyventi, jeigu verslo liudijimą įsigyja užsienietis, nesantis Europos Sąjungos valstybės narės, Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybės narės pilietis ar jo šeimos narys.

Paslaugos teikimo būdai - Elektroniniu būdu per Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo Mano VMI sritį, tiesiogiai.

Paslaugos teikėjas - Apskričių valstybinės mokesčių inspekcijos.

Paslaugos vadovas - Informacija apie paslaugos vadovą teikiama paskambinus į Mokesčių informacijos centrą.

Teisės aktai:

Failas PP12 naujo verslo liudijimo išdavimas
Failas PP12 verslo liudijimo patvirtinimas
Failas PP12 verslo liudijimo nutraukimas
Failas PP12 verslo liudijimo pratęsimas
Failas PP12 draudimas būti įtrauktam į kito asmens verslo liudijimą
Failas PP12 savęs išbraukimas iš kito asmens verslo liudijimo