Mano VMI naudotojų administravimas

Paslaugos pavadinimas - Mano VMI naudotojų administravimas.

Paslaugos gavėjai - Fiziniai ir juridiniai asmenys.

Paslaugos apibūdinimas: 

Fiziniai ir juridiniai asmenys norėdami užsakyti ir/ar gauti elektronines paslaugas per Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo Mano VMI sritį, turi registruotis Mano VMI naudotojais. Juridinį asmenį Mano VMI atstovauja juridinio asmens vadovas ar jam prilygintas asmuo arba jo paskirtas kitas fizinis asmuo.

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti - e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų srities Mano VMI naudojimo taisyklių priedą „Duomenys apie Mano VMI atstovą".

Paslaugos teikimo būdai - Elektroniniu būdu per Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo Mano VMI sritįtiesiogiai arba paštu.

Paslaugos teikėjas - Apskričių valstybinės mokesčių inspekcijos.

Paslaugos vadovas - Informacija apie paslaugos vadovą teikiama paskambinus į Mokesčių informacijos centrą telefonais: 1882 arba +370 5 255 3190.

Teisės aktai

 

Failas Kontaktų valdymas
Failas Atstovaujamo mokesčių mokėtojo pakeitimas
Failas Atstovaujamo mokesčių mokėtojo duomenų keitimas ir atstovavimo nutraukimas
Failas Pridėti naują Mano VMI atstovą