Mokesčių mokėtojų išregistravimas iš pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų

Paslaugos pavadinimas - Mokesčių mokėtojų išregistravimas iš pridėtinės vertės mokesčio (toliau — PVM) mokėtojų.

Paslaugos gavėjai - PVM mokėtojai.

Paslaugos apibūdinimas: 

Lietuvos asmenys turi teisę pateikti Prašymą išregistruoti iš PVM mokėtojų, kai:

 • bendra jo gauto atlygio už, vykdant ekonominę veiklą, šalies teritorijoje patiektas prekes, suteiktas paslaugas suma per metus (per paskutinius 12 mėnesių) yra mažesnė kaip 45 000 eurų;
 • vienas ar kartu su kitais asmenimis, kurie pagal PVM įstatymą laikomi su juo susijusiais, kontroliuoja keletą (ne mažiau kaip du) juridinių asmenų ir bendra visų jų gauta ar gautina atlygio už, vykdant ekonominę veiklą, šalies teritorijoje patiektas prekes ir/ar paslaugas suma per metus (paskutinius 12 mėnesių) nesiekė 45 000 eurų sumos;
 • pabaigia veiklą dėl likvidavimo arba reorganizavimo;
 • nevykdo ekonominės veiklos;
 • išsiregistravus neatsiranda prievolė įsiregistruoti PVM mokėtoju.

Užsienio asmenys gali išsiregistruoti iš PVM mokėtojų, kai:

 • Lietuvoje nutraukia veiklą;
 • praėjusiais kalendoriniais metais į Lietuvą atgabentų visų prekių vertė neviršijo ir einamaisiais kalendoriniais metais nenumato viršyti 35 000 eurų ribos (jei užsienio asmuo PVM mokėtoju buvo įregistruotas dėl nuotolinės prekybos).
 • pabaigia veiklą dėl likvidavimo arba reorganizavimo;
 • išsiregistravus neatsiranda prievolė įsiregistruoti PVM mokėtoju.

PVM mokėtojai gali būti išregistruojami mokesčių administratorius iniciatyva, kai:

 • nevykdo ekonominės veiklos, prekių įsigijimų iš kitų valstybių narių;
 • pabaigia veiklą dėl likvidavimo arba reorganizavimo;
 • yra mirę arba paskelbti mirusiais (fiziniai asmenys).

Paslaugos suteikimo trukmė - Per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos priimamas spendimas išregistruoti iš PVM mokėtojų.

Prašymo forma ir pateikimo terminas:

Prašymo įregistruoti pridėtinės vertės mokesčio mokėtoju/išregistruoti iš pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų /papildyti/ keisti registrinius duomenis FR0388 forma.

Prašymas turi būti pateikiamas ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki Prašyme nurodytos išregistravimo iš PVM mokėtojų datos.

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti - 

 • Prašymas įregistruoti į pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registrą/išregistruoti iš pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registro (FR0388);
 • Įgaliojimas, jei prašymą teikia įgaliotas asmuo. Užsienio asmens įgaliotas asmuo turi pateikti įgaliojimo originalą ir jo vertimą į lietuvių kalbą, patvirtintą vertėjo.

Paslaugos teikimo būdai - Elektroniniu būdu Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo Mano VMI sritįtiesiogiai, paštu.

Paslaugos teikėjas - Apskričių valstybinės mokesčių inspekcijos.

Paslaugos vadovas - Informacija apie paslaugos vadovą teikiama, paskambinus į Mokesčių informacijos centrą telefonais: 1882 arba +370 5 260 5060.

Teisės aktai: 


Failas PVM mokėtojo išregistravimas

Paslaugos naudojimosi per Mano VMI statistika.