Mokesčių įstatymo komentarų projektai

Siūlome susipažinti su VMI prie FM parengtais naujais mokesčių įstatymų paaiškinimų - komentarų projektais, kurie, atsižvelgiant į komentaro sudėtingumą ir apimtį, bus skelbiami VMI prie FM interneto svetainėje iki 10 darbo dienų.

Savo pastabas ir pasiūlymus dėl konkretaus mokesčių įstatymo komentaro projekto prašome pateikti el. pašto adresu  [email protected], „Temos“ laukelyje nurodant komentaro projekto, dėl kurio yra teikiamos Jūsų pastabos ir pasiūlymai, pavadinimą.

Paskelbimo data Komentaro projekto pavadinimas Komentaro projektas Pastabos teikiamos iki
2024-07-05 MAĮ 2 str. komentaro projektas projektas 2024-07-19
2024-07-05 MAĮ  61 str. komentaro projektas projektas 2024-07-19
2024-07-05 MAĮ  88 str. komentaro projektas projektas 2024-07-19
2024-07-12 PVMĮ 89 straipsnio pakeitimo projektas projektas 2024-07-26
2024-07-17

 NTMĮ 7 straipsnio 1 dalies 5 ir 7 punkto, 2 dalies 5, 8 ir 19 punkto apibendrinto paaiškinimo (komentaro) projektas

projektas 2024-07-31
2024-07-19 GPMĮ 13 straipsnio komentaro projektas projektas 2024-08-20

Atkreipiame dėmesį, kad nevertinami redakcinio pobūdžio pastabos ir pasiūlymai, pastabos ir pasiūlymai ne dėl Komentaro projekto, bet dėl paties komentuojamojo teisės akto, nekonkretūs, su Komentaro projektu nesusiję pasiūlymai.

Pastabų ir pasiūlymų dėl komentarų projektų įvertinimas

Šioje skiltyje galite susipažinti su pastabų ir pasiūlymų, gautų konsultavimosi su visuomene metu, įvertinimu. Įvertinimas viešai skelbiamas iki lentelėje nurodytos datos, ne trumpiau kaip 5 darbo dienas.

Paskelbimo data Komentaro projekto pavadinimas Įvertinimo dokumentas Skelbiama -iki
2024-07-10 MAĮ 61-4 straipsnio apibendrinto paaiškinimo (komentaro) projektas projektas 2024-07-17

VMI prie FM neprivalo atsižvelgti į visas pastabas ir pasiūlymus, jei jiems nepritaria.

Susijęs dokumentas:

Apibendrintų mokesčių įstatymų paaiškinimų projektų rengimo, derinimo, konsultavimosi su visuomene ir skelbimo taisyklės, patvirtintos VMI prie FM viršininko 2023 m. balandžio 25 d. įsakymu Nr. VA-29 „Dėl Apibendrintų mokesčių įstatymų paaiškinimų projektų rengimo, derinimo, konsultavimosi su visuomene ir skelbimo taisyklių patvirtinimo