Mokesčių mokėtojų elektroninio švietimo, konsultavimo ir informavimo paslaugų sistemos (ESKIS) plėtra ir modernizavimas

Projekto tikslas:

Kurti/modernizuoti ESKIS paslaugas, gerinti MM patogumą, atnaujinti technologinius sprendimus.

Projekto uždaviniai:

1. atsižvelgiant į teisės aktų bei VMI veiklos pokyčius, mokesčių mokėtojų bei VMI darbuotojų atsiliepimus, reikalinga modifikuoti esamas Mano VMI paslaugas bei sukurti naujas;

2. atsižvelgiant į MM poreikius, privalomai teiktiną informaciją bei MM ir/ar VMI darbuotojų atsiliepimus, reikalinga interneto ir intraneto modifikacija;

3. atsižvelgiant IVPK rekomendacijas ir pastabas, atnaujinti naudotojo sąsają.

Projektas vykdomas atskirais etapais pagal Užsakymus.

Projekto įgyvendinimas

Projekto biudžetas: 600 000 eurų

Projekto kodas: VMI_IS_028

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia: 2022 m. rugsėjo 2 d.

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga: 2024 m. rugsėjo 2 d.

Projektas finansuojamas iš valstybės biudžeto.

 

Daugiau informacijos apie projektą gali suteikti Projekto vadovė Jovita Kriščiūnienė:

Tel. (+370 5) 2194 269

El. p. [email protected]

 

Projekto vykdytojas: