Mokymai

Informacija apie VMI darbuotojams rengiamus korupcijos prevencijos temomis mokymus

Valstybinėje mokesčių inspekcijoje (toliau – VMI) periodiškai rengiami VMI dirbantiems asmenims mokymai korupcijos prevencijos temomis. Mokymuose supažindinama su korupcijos reiškiniu, pagrindiniais jo bruožais, antikorupcine politika Lietuvos Respublikoje, naujausiais korupcijos tyrimų rezultatais ir pan. Taip pat VMI dirbantys asmenis dalyvauja kitų subjektų organizuojamuose mokymuose korupcijos prevencijos ir su tuo susijusiomis temomis.

Detalesnė informacija apie VMI darbuotojų, išklausiusių mokymus minėtomis temomis, skaičių pateikiama lentelėje:

Metai

VMI darbuotojai, išklausę mokymus

Iš viso:

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 

 Apskričių valstybinių mokesčių inspekcijų

2019

154 265 419

2018

102 1083 1185

2017

88

353

441

2016

204

300

504

2015

38

516

554