Nuostatai

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos finansų ministro  1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų patvirtinimo" (2004 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. 1K-183 redakcija).