Pardaviau nekilnojamąjį turtą, kuriame deklaracijos laukelyje turiu nurodyti su turto pardavimu ir įsigijimu susijusius privalomus mokėjimus (pvz., notarines išlaidas)?

Privalomų mokėjimų išlaidos deklaruojamos atskirai. Su turto pardavimu susijusius privalomus mokėjimus (pvz. notarines išlaidas) turite  rašyti deklaracijos GPM311 D priedo II dalyje,  laukelyje „Su perleidimu susijusių privalomų mokėjimų suma", o su įsigijimu patirtas išlaidas turite įrašyti deklaracijos GPM311 D priedo I dalyje bendroje sumoje su parduoto turto įsigijimo kaina laukelyje „Išlaidų suma".