Paskatinimai ir apdovanojimai

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Laikotarpis

Paskatintų valstybės tarnautojų ir darbuotojų skaičius

2019 m. I ketvirtis

Iš viso 71, iš jų:
6 – padėkos tarnybinę veiklą įvertinus labai gerai;
2 – padėkos ir vardinės dovanos už nepriekaištingą ilgametį darbą;
1 – padėka už nepriekaištingą ilgametę tarnybą;
62 – suteikta iki 5 mokamų poilsio dienų, tarnybinę veiklą įvertinus labai gerai.

2019 m. II ketvirtis

Iš viso 3, iš jų:
1 -  vienkartinė piniginė išmoka už vienkartinės ypatingos svarbos užduoties atlikimą Mokesčių mokėtojų registro plėtros projekte;
1 - padėka už nepriekaištingą ilgametę tarnybą;
1 – vardinė dovana už ilgametę tarnybą, nepriekaištingą tarnybinių pareigų atlikimą.

2019 m. III ketvirtis

Iš viso 32, iš jų:
6 – padėkos už pasiektus aukštus tarnybinės veiklos rezultatus, iniciatyvumą, pagalbą kolegoms, lojalumą naujovėms bei Mokestininkų dienos proga;
1 – padėka už nepriekaištingą ilgametę tarnybą;
21 – vardinė dovana už pasiektus aukštus tarnybinės veiklos rezultatus, iniciatyvumą, pagalbą kolegoms, lojalumą naujovėms bei Mokestininkų dienos proga;
4 – suteikta iki 5 mokamų poilsio dienų, tarnybinę veiklą įvertinus labai gerai.

2019 m. IV ketvirtis

Iš viso 147, iš jų:
135 – vienkartinės piniginės išmokos už asmeninį išskirtinį indėlį įgyvendinant įstaigai nustatytus tikslus arba pasiektus rezultatus;
7 – premijos už vienkartines ypač svarbias įstaigos veiklai užduotis;
2 – vardinės dovanos už ilgametę tarnybą, nepriekaištingą tarnybinių pareigų atlikimą;
2 – padėkos už ilgametę tarnybą, nepriekaištingą tarnybinių pareigų atlikimą;
1 – padėka už sėkmingą ir glaudų bendradarbiavimą.

 

Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija

Laikotarpis

Paskatintų valstybės tarnautojų ir darbuotojų skaičius

2019 m. I ketvirtis

Iš viso 25, iš jų:
17 – padėkų tarnybinę veiklą įvertinus labai gerai;
4 – padėkos ir vardinės dovanos už nepriekaištingą darbą jubiliejinių sukakčių proga;
1 – padėka ir vardinė dovana už nepriekaištingą tarnybinių pareigų atlikimą;
3 – padėkos už nepriekaištingą darbą jubiliejinių sukakčių proga.

2019 m. II ketvirtis

Iš viso 17, iš jų:
1 – padėka ir vardinė dovana už nepriekaištingą tarnybinių pareigų atlikimą;
4 – padėkos ir vardinės dovanos už nepriekaištingą tarnybinių pareigų atlikimą ir ilgametį darbą;
4 - padėkos ir vardinės dovanos už gerą tarnybinių pareigų atlikimą ir ilgametį darbą;
1 – padėka ir vardinė dovana už gerą tarnybinių pareigų atlikimą jubiliejinių sukakčių proga;
2 – padėkos už gerą tarnybinių pareigų atlikimą ir ilgametį darbą;
3 – padėkos ir vardinės dovanos už nepriekaištingą tarnybinių pareigų atlikimą jubiliejinių sukakčių proga;
1 – padėka ir vardinė dovana už nepriekaištingą darbą;
1 – padėka už nepriekaištingą tarnybinių pareigų atlikimą ir ilgametį darbą.

2019 m. III ketvirtis

Iš viso 7, iš jų:
1 – padėka už labai gerą tarnybinių pareigų atlikimą jubiliejinių sukakčių proga;
2 - padėka ir vardinė dovana už labai gerą tarnybinių pareigų atlikimą jubiliejinių sukakčių proga;
1 – padėka už nepriekaištingą tarnybinių pareigų atlikimą jubiliejinių sukakčių proga;
3 – suteiktos 5 mokamos poilsio dienos neeilinio vertinimo metu tarnybinę veiklą įvertinus labai gerai.

2019 m. IV ketvirtis

Iš viso 41, iš jų:
2 – padėkos ir vardinės dovanos už nepriekaištingą tarnybinių pareigų atlikimą;
4 – padėkos Mokestinininko dienos proga;
2 – padėkos už gerą tarnybinių pareigų atlikimą ir ilgametį darbą jubiliejaus proga;
22 - nuo 1 iki 2 pareiginių algų dydžio piniginė išmoka už asmeninį išskirtinį indėlį;
11 – vienkartinė piniginė išmoka Vyriausybės nustatyta tvarka už
ypatingai svarbių užduočių atlikimą.

 

Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija

Laikotarpis

Paskatintų valstybės tarnautojų ir darbuotojų skaičius

2019 m. I ketvirtis

Iš viso 23, iš jų:
11 – padėkų už nepriekaištingą tarnybinių pareigų atlikimą jubiliejinių sukakčių proga;
3 – padėkos už nepriekaištingą ilgametę tarnybą;
9 – padėkos tarnybinę veiklą įvertinus labai gerai.

2019 m. II ketvirtis

Iš viso 24, iš jų:
14 – padėkų už nepriekaištingą tarnybinių pareigų atlikimą jubiliejinių sukakčių proga;
10 – padėkų už nepriekaištingą ilgametę tarnybą;

2019 m. III ketvirtis

Viso 12, iš jų:
5 - padėkos už nepriekaištingą tarnybinių pareigų atlikimą jubiliejinių
sukakčių proga;
5 - padėkos už nepriekaištingą tarnybinių pareigų atlikimą
Mokestininko dienos proga;
1 - padėka ir vardinė dovana už pasiektus aukštus tarnybinės veiklos
rezultatus, iniciatyvumą, pagalbą kolegoms, lojalumą naujovėms bei
Mokestininko dienos proga;
1 - vardinė dovana už pasiektus aukštus tarnybinės veiklos rezultatus,
iniciatyvumą, pagalbą kolegoms, lojalumą naujovėms bei
Mokestininko dienos proga.

2019 m. IV ketvirtis

Viso 12, iš jų:
9 - padėkos už nepriekaištingą tarnybinių pareigų atlikimą jubiliejinių
sukakčių proga;
3 - padėkos už nepriekaištingą ilgametę tarnybą.

 

Klaipėdos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija

Laikotarpis

Paskatintų valstybės tarnautojų ir darbuotojų skaičius

2019m. I ketvirtis

Iš viso 30, iš jų:
17 – padėkų už nepriekaištingą tarnybinių pareigų atlikimą ir pasiektus rezultatus Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga;
1 – padėka už pasiektus rezultatus Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga ir vienkartinė piniginė išmoka (pareiginės algos dydžio), tarnybinę veiklą įvertinus labai gerai;
1 – vienkartinė piniginė išmoka įgijus teisę gauti valstybinę socialinio draudimo pensiją;
3 – vienkartinės piniginės išmokos už nepriekaištingą tarnybinių pareigų atlikimą, įgyvendinant įstaigai nustatytus tikslus ir uždavinius, ir vienkartinės išmokos, įgijus teisę gauti valstybinę socialinio draudimo pensiją;
8 – vienkartinių piniginių išmokų (pareiginės algos dydžio), tarnybinę veiklą įvertinus labai gerai.

2019 m. II ketvirtis

Iš viso 22, iš jų:
2 – vienkartinės piniginės išmokos įgijus teisę gauti valstybinę socialinio draudimo pensiją, vienkartinės piniginės išmokos už asmeninį išskirtinį indėlį, įgyvendinant įstaigai nustatytus tikslus ir uždavinius ir padėkos už nepriekaištingą ilgametę tarnybą;
2 – vienkartinės piniginės išmokos įgijus teisę gauti valstybinę socialinio draudimo pensiją;
2 – vienkartinės piniginės išmokos už nepriekaištingą tarnybinių pareigų atlikimą, įgyvendinant įstaigai nustatytus tikslus ir uždavinius;
15 – padėkų už nepriekaištingą ilgametę tarnybą;
1 – suteikta iki 5 mokamų poilsio dienų, tarnybinę veiklą įvertinus labai gerai.

2019 m. III ketvirtis

5 - padėkos už nepriekaištingą tarnybinių pareigų atlikimą ir pasiektus
rezultatus Mokestininko dienos proga.

2019 m. IV ketvirtis

Iš viso 138, iš jų:
7- vienkartinės piniginės išmokos už nepriekaištingą tarnybinių
pareigų atlikimą, įgyvendinant įstaigai nustatytus tikslus ir uždavinius;
122- vienkartinių piniginių išmokų (pareiginės algos dydžio), tarnybinę
veiklą įvertinus labai gerai;
9- pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio premiją už ypač
svarbių įstaigos veiklai užduočių atlikimą.

 

Panevėžio apskrities valstybinė mokesčių inspekcija

Laikotarpis

Paskatintų valstybės tarnautojų ir darbuotojų skaičius

2019 m. I ketvirtis

Iš viso 11, iš jų:
5 – padėkos asmeninių jubiliejų proga;
1 – vienkartinė piniginė išmoką už nepriekaištingą tarnybinių pareigų atlikimą;
5 – penkios mokamos poilsio dienos, tarnybinę veiklą įvertinus labai gerai.

2019 m. II ketvirtis

Iš viso 8, iš jų:
6 – padėkos už nepriekaištingą ir ilgametį nuoširdų darbą jubiliejinės sukakties proga;
2 – vienkartinės piniginės išmokos už nepriekaištingą tarnybinių pareigų atlikimą;

2019 m. III ketvirtis

Iš viso 8, iš jų:
5 - padėkos asmeninių jubiliejų proga;
3 - padėkos už nepriekaištingą tarnybinių pareigų atlikimą ir pasiektus
rezultatus Mokestininko dienos proga.

2019 m. IV ketvirtis

Iš viso 26, iš jų:
6-padėkos asmeninių jubiliejų proga;
19 - piniginių išmokų už asmeninį išskirtinį indėlį, įgyvendinant įstaigai
nustatytus tikslus;
1 - vienkartinė išmoka už ilgametį nepriekaištingą darbą.

 

Šiaulių apskrities valstybinė mokesčių inspekcija

Laikotarpis

Paskatintų valstybės tarnautojų ir darbuotojų skaičius

2019 m. I ketvirtis

Iš viso 28, iš jų:
5 – padėkos jubiliejinių sukakčių proga.
9 – suteikta iki 5 mokamų poilsio dienų, tarnybinę veiklą įvertinus labai gerai.
14 – vienkartinių piniginių išmokų (pareiginės algos dydžio), tarnybinę veiklą įvertinus labai gerai.

2019 m. II ketvirtis

Iš viso 4, iš jų:
4 – padėkos už gerą ilgametę tarnybą jubiliejaus proga.

2019 m. III ketvirtis

Iš viso 6, iš jų:
1 - viršininko padėka tarnautojo jubiliejinės sukakties proga;
5 - viršininko padėkos tarnautojo jubiliejinių darbo VMI sukakčių
proga.

2019 m. IV ketvirtis

Iš viso 22, iš jų:
3 - padėkos Mokestininko dienos proga už gerą ilgametę tarnybą,
nuoširdžią pagalbą kolegoms bei kompetenciją;
1 - LR finansų ministro padėka Mokestininko dienos proga už
profesionalumą, pagarbą ir toleranciją mokesčių mokėtojams ir
kolegoms;
2 - padėkos jubiliejinių sukakčių proga už gerą ilgametę tarnybą,
nuoširdžią pagalbą kolegoms, geranoriškumą bei kompetenciją;
16 - vienos pareiginės algos dydžio piniginės išmokos už asmeninį
išskirtinį indėlį, įgyvendinant įstaigai nustatytus tikslus ir uždavinius.