Paskatinimai ir apdovanojimai

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Laikotarpis

Paskatintų valstybės tarnautojų ir darbuotojų skaičius

2020 m. I ketvirtis

Iš viso 53, iš jų:

1 – padėka ir vienkartinė išmoka už nepriekaištingą ilgametę tarnybą;

1 – vienkartinė piniginė išmoka už nepriekaištingą ilgametę tarnybą;

3 – vienkartinės piniginės išmokos už asmeninį išskirtinį indėlį įgyvendinant įstaigai nustatytus tikslus arba pasiektus rezultatus;

48 – suteikta iki 5 mokamų poilsio dienų, tarnybinę veiklą įvertinus labai gerai.

2020 m. II ketvirtis

Iš viso 125, iš jų:

1 – vardinė dovana už ilgametį darbą;

1 – suteikta iki 5 mokamų poilsio dienų, tarnybinę veiklą įvertinus labai gerai;

15 – premijos už vienkartines ypač svarbias įstaigos veiklai užduotis;

64 – vienkartinės piniginės išmokos už asmeninį išskirtinį indėlį įgyvendinant įstaigai nustatytus tikslus arba pasiektus rezultatus;

44 – vienkartinės piniginės išmokos Vyriausybės nustatyta tvarka.

2020 m. III ketvirtis

Iš viso 152, iš jų:

21 – premija už vienkartines ypač svarbias įstaigos veiklai užduotis;

84 – vardinės dovanos už ilgametį nepriekaištingą darbą Mokestininkų dienos proga;

13 – padėkų už indėlį į veiklą, susijusią su pagalba verslui, nukentėjusiam nuo COVID-19 pandemijos;

29 – vienkartinės piniginės išmokos Vyriausybės nustatyta tvarka;

3 – vienkartinės piniginės išmokos už asmeninį išskirtinį indėlį įgyvendinant įstaigai nustatytus tikslus arba pasiektus rezultatus;

2 – vardinės dovanos už ilgametį nepriekaištingą darbą Mokestininkų dienos proga ir vienkartinės piniginės išmokos Vyriausybės nustatyta tvarka.

2020 m. IV ketvirtis

Iš viso 31, iš jų:

1 – vienkartinė piniginė išmoka už asmeninį išskirtinį indėlį įgyvendinant įstaigai nustatytus tikslus arba pasiektus rezultatus;

4 – premijos už vienkartines ypač svarbias įstaigos veiklai užduotis;

7 –  vienkartinės piniginės išmokos Vyriausybės nustatyta tvarka;

17 – vardinių dovanų už aktyvų įsitraukimą į institucijos veiklą VMI įkūrimo 30-ųjų metinių proga;

2 –  vardinės dovanos už ilgametį darbą.

 

Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija

Laikotarpis

Paskatintų valstybės tarnautojų ir darbuotojų skaičius

2020 m. I ketvirtis

Iš viso 10, iš jų:

1 – padėka už nepriekaištingą tarnybinių pareigų atlikimą ir ilgametį darbą;

1 – vienkartinė piniginė išmoka Vyriausybės nustatyta tvarka už ypatingai svarbių užduočių atlikimą;

7 – suteikta iki 5 mokamų poilsio dienų, tarnybinę veiklą įvertinus labai gerai;

1 – vienkartinė piniginė išmoka už asmeninį išskirtinį indėlį įgyvendinant įstaigai nustatytus tikslus arba pasiektus rezultatus.

2020 m. II ketvirtis

Iš viso 28, iš jų:

28 - nuo 1 iki 2 pareiginių algų dydžio piniginė išmoka už asmeninį išskirtinį indėlį;

2020 m. III ketvirtis

Iš viso 68, iš jų:

7 - vardinės dovanos ir padėkos už nepriekaištingą tarnybinių pareigų atlikimą ir ilgametį darbą;

1 – padėka ir vienkartinė piniginė išmoka Vyriausybės nustatyta tvarka už ypatingai svarbių užduočių atlikimą;

5 – vardinės dovanos ir vienkartinės piniginės išmokos Vyriausybės nustatyta tvarka už ypatingai svarbių užduočių atlikimą;

1 - nuo 1 iki 2 pareiginių algų dydžio piniginė išmoka ir vienkartinė piniginė išmoka Vyriausybės nustatyta tvarka už ypatingai svarbių užduočių atlikimą;

1 - nuo 1 iki 2 pareiginių algų dydžio piniginė išmoka už asmeninį išskirtinį indėlį;

2 - nuo 1 iki 2 pareiginių algų dydžio piniginės išmokos už ypatingai svarbių užduočių atlikimą;

7 – vienkartinės piniginės išmokos Vyriausybės nustatyta tvarka už ypatingai svarbių užduočių atlikimą;

36 – padėkos už nepriekaištingą tarnybinių pareigų atlikimą ir ilgametį darbą;

8 – vardinės dovanos už nepriekaištingą tarnybinių pareigų atlikimą ir ilgametį darbą.

2020 m. IV ketvirtis

Iš viso 9, iš jų:

2 – nuo 1 iki 2 pareiginių algų dydžio piniginė išmoka už asmeninį išskirtinį indėlį;

4 – vardinė dovana už nepriekaištingą tarnybinių pareigų atlikimą ir ilgametį darbą;

2 – vienkartinė piniginė išmoka Vyriausybės nustatyta tvarka už ypatingai svarbių užduočių atlikimą;

1 – vienkartinė piniginė išmoka Vyriausybės nustatyta tvarka už metinius pasiektus rezultatus ir įgyvendintus uždavinius.

 

Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija

Laikotarpis

Paskatintų valstybės tarnautojų ir darbuotojų skaičius

2020 m. I ketvirtis

Iš viso 25, iš jų:

8 – padėkos už nepriekaištingą tarnybinių pareigų atlikimą jubiliejinių sukakčių proga;

1 – padėka tarnybinę veiklą įvertinus labai gerai;

18 – suteikta iki 5 mokamų poilsio dienų, tarnybinę veiklą įvertinus labai gerai.

2020 m. II ketvirtis

Iš viso 13, iš jų:

13 – padėkų už nepriekaištingą tarnybinių pareigų atlikimą jubiliejinių sukakčių proga.

2020 m. III ketvirtis

Iš viso 99, iš jų:

6 – padėkos už nepriekaištingą tarnybinių pareigų atlikimą jubiliejinių sukakčių proga;

4 – padėkos už nepriekaištingą tarnybinių pareigų atlikimą;

56 – vardinės dovanos Mokestininko dienos proga;

32 – vienkartinės piniginės išmokos Mokestininko dienos proga;

1 – vienkartinė piniginė išmoka už asmeninį išskirtinį indėlį, įgyvendinant VMI nustatytus tikslus arba pasiektus rezultatus ir įgyvendintus uždavinius.

2020 m. IV ketvirtis

Iš viso 44, iš jų:

8 – padėkos už nepriekaištingą tarnybinių pareigų atlikimą jubiliejinių sukakčių proga;

1 – padėka už nepriekaištingą tarnybinių pareigų atlikimą;

3 – vardinės dovanos už aktyvų įsitraukimą į institucijos veiklą, VMI įkūrimo 30-ųjų metinių proga;

23 – vienkartinės piniginės išmokos Mokestininko dienos proga;

9 – vienkartinės piniginės išmokos už asmeninį išskirtinį indėlį, įgyvendinant VMI nustatytus tikslus arba pasiektus rezultatus ir įgyvendintus uždavinius.

 

Klaipėdos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija

Laikotarpis

Paskatintų valstybės tarnautojų ir darbuotojų skaičius

2020 m. I ketvirtis

Iš viso 49, iš jų:

19 – padėkų už nepriekaištingą tarnybinių pareigų atlikimą ir pasiektus rezultatus Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga;

4 – vardinės dovanos už nepriekaištingą tarnybinių pareigų atlikimą ir pasiektus rezultatus Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga

23 – vienkartinės piniginės išmokos (pareiginės algos dydžio), tarnybinę veiklą įvertinus labai gerai;

1 – suteikta iki 5 mokamų poilsio dienų, tarnybinę veiklą įvertinus labai gerai.

1 – vienkartinė piniginė išmoka už asmeninį išskirtinį indėlį įgyvendinant įstaigai nustatytus tikslus ir vienkartinė piniginė išmoka įgijus teisę gauti valstybinę socialinio draudimo pensiją;

1 – padėka už ilgametį darbą, nepriekaištingą tarnybinių pareigų atlikimą ir pasiektus aukštus tarnybinės veiklos rezultatus Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga ir vienkartinė piniginė išmoka (pareiginės algos dydžio), tarnybinę veiklą įvertinus labai gerai;

1 – padėka už nepriekaištingą tarnybinių pareigų atlikimą ir pasiektus rezultatus Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga ir vienkartinė piniginė išmoka (pareiginės algos dydžio), tarnybinę veiklą įvertinus labai gerai.

2020 m. II ketvirtis

Iš viso 2, iš jų:

1 – vienkartinė piniginė išmoka įgijus teisę gauti valstybinę socialinio draudimo pensiją;

1 – vienkartinė piniginė išmoka įgijus teisę gauti valstybinę socialinio draudimo pensiją, nuo 1 iki 2 pareiginių algų dydžio piniginė išmoka už pasiektus rezultatus ir įgyvendintus uždavinius.

2020 m. III ketvirtis

Iš viso 117, iš jų:

35 – padėkos Valstybės dienos proga už prasmingą 30 metų darbą Lietuvai;

41 – vardinės dovanos už ilgametį ir nepriekaištingą darbą valstybinėje mokesčių inspekcijoje Mokestininkų dienos proga.

38 – vienkartinės piniginės išmokos (pareiginės algos dydžio), tarnybinę veiklą neeiliniame vertinime įvertinus labai gerai.

3 – vienkartinės piniginės išmokos už asmeninį indėlį įgyvendinus įstaigai nustatytus tikslus.

2020 m. IV ketvirtis

Iš viso  70 , iš jų:

2 – vienkartinės piniginės išmokos įgijus teisę gauti valstybinę socialinio draudimo pensiją;

28 – vienkartinės piniginės išmokos už asmeninį indėlį įgyvendinus įstaigai nustatytus tikslus;

40 – už asmeninį išskirtinį indėlį, įgyvendinant Valstybinės mokesčių inspekcijos nustatytus tikslus Mokestininko dienos ir tarnybos metų jubiliejinės sukakties proga;

 

Panevėžio apskrities valstybinė mokesčių inspekcija

Laikotarpis

Paskatintų valstybės tarnautojų ir darbuotojų skaičius

2020 m. I ketvirtis

Iš viso 21, iš jų:

9 – padėkos už nepriekaištingą tarnybinių pareigų atlikimą jubiliejinių sukakčių proga;

12 – suteikta iki 5 mokamų poilsio dienų, tarnybinę veiklą įvertinus labai gerai.

2020 m. II ketvirtis

Iš viso 4, iš jų:

2 – padėkos už nepriekaištingą ilgametę tarnybą jubiliejinių sukakčių proga;

1 – piniginė išmoka už asmeninį išskirtinį indėlį įgyvendinant įstaigai nustatytus tikslus;

1- vienkartinė piniginė išmoka už ypatingos svarbos užduotis.

2020 m. III ketvirtis

Iš viso 38, iš jų:

3 – padėkos už nepriekaištingą ilgametę tarnybą jubiliejinių sukakčių proga;

1 – piniginė išmoka už asmeninį išskirtinį indėlį įgyvendinant įstaigai nustatytus tikslus;

1 – už ilgametį nepriekaištingą tarnybinių pareigų atlikimą;

33 – vardinės dovanos.

2020 m. IV ketvirtis

Iš viso 4, iš jų:

1 – padėka už nepriekaištingą ilgametę tarnybą jubiliejinių sukakčių proga;

1 – piniginė išmoka už ilgametį nepriekaištingą tarnybinių pareigų atlikimą;

2 – vardinės dovanos.

 

Šiaulių apskrities valstybinė mokesčių inspekcija

Laikotarpis

Paskatintų valstybės tarnautojų ir darbuotojų skaičius

2020 m. I ketvirtis

Iš viso 26, iš jų:

4 – padėkos jubiliejinių sukakčių proga už gerą ilgametę tarnybą, nuoširdžią pagalbą kolegoms, geranoriškumą bei kompetenciją;

19 – suteikta iki 5 mokamų poilsio dienų, tarnybinę veiklą įvertinus labai gerai;

1 – nuo 1 iki 2 pareiginių algų dydžio piniginė išmoka už asmeninį išskirtinį indėlį, tarnybinę veiklą įvertinus labai gerai;

1 – pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio premiją, darbuotojo veiklą įvertinus labai gerai;

1 – finansuoti kvalifikacijos tobulinimą ne didesne kaip valstybės tarnautojo vienos pareiginės algos dydžio suma per metus, tarnybinę veiklą įvertinus labai gerai.

2020 m. II ketvirtis

Iš viso 4, iš jų:

4 – padėkos jubiliejinių sukakčių proga už gerą ilgametę tarnybą, nuoširdžią pagalbą kolegoms, geranoriškumą bei kompetenciją.

2020 m. III ketvirtis

Iš viso 43, iš jų:

27  –  VMI prie FM viršininko vardinės dovanos už nepriekaištingą ilgametį darbą valstybinėje mokesčių inspekcijoje Mokestininko dienos proga;

12 – vardinių dovanų už nepriekaištingą ilgametę tarnybą Mokestininko dienos proga;

3  –  padėkos jubiliejinių sukakčių proga už gerą ilgametę tarnybą, nuoširdžią pagalbą kolegoms, geranoriškumą bei kompetenciją;

1  –  pareiginės algos dydžio piniginė išmoka už asmeninį išskirtinį indėlį, tarnybinę veiklą įvertinus labai gerai.

2020 m. IV ketvirtis

Iš viso 7, iš jų:

5 – padėkos jubiliejinių sukakčių proga už gerą ilgametę tarnybą, nuoširdžią pagalbą kolegoms, geranoriškumą bei kompetenciją;

2 – premijos už vienkartines ypač svarbias įstaigos veiklai užduotis.