Planuojamų tikrinti ūkio subjektų sąrašų sudarymo kriterijai

Galimo netinkamo mokestinių prievolių vykdymo požiūriu rizikingų mokesčių mokėtojų atranka kontrolės veiksmų atlikimui yra atliekama vadovaujantis taikomomis rizikų rūšių vertinimo taisyklėmis ir mokesčių mokėtojų atrankos kriterijais, vertinant galimų pažeidimų tikimybę, mastą ir poveikį biudžeto pajamoms:

1) Rizikos, susijusios su galimu pajamų neapskaitymu (įskaitant rizikas, susijusias su galimai neteisingai apskaičiuojamais ir deklaruojamais mokesčiais, kurių bazę sudaro pajamos už parduotas prekes ir suteiktas paslaugas).

Dažniausiai taikomi atrankos kriterijai:

 • deklaruojamų metinių apyvartų ir sumokamų mokesčių pokyčiai ir tendencijos;
 • deklaruojamas veiklos rezultatas (veiklos rezultatas pelnas/nuostolis ir/ar grynasis pelnas/nuostolis);
 • ankstesnių kontrolės veiksmų metu nustatyti trūkumai/pažeidimai bei jų mastas;
 • gauta informacija apie galimai daromus mokesčių įstatymų pažeidimus;
 • deklaracijose ir ataskaitose deklaruotų duomenų neatitikimai;
 • įsipareigojimų ir turto santykio pokyčiai.

 

2)  Rizikos, susijusios su galimu sukčiavimu ir/ar vengimu pridėtinės vertės mokesčio (toliau - PVM) srityje.

Dažniausiai taikomi atrankos kriterijai:

 • sukuriama maža pridėtinė vertė;
 • žymus atskaitomo PVM padidėjimas ir (arba) galimai nepagrįsta PVM atskaita;
 • duomenų neatitikimai su sandorio dalyvio duomenimis;
 • PVM deklaracijoje galimai nedeklaruotas įsigytų prekių pardavimas;
 • žymus mokėtino PVM sumažėjimas.

3)  Rizikos, susijusios su mokesčių vengimu darbo santykių srityje.

Dažniausiai taikomi atrankos kriterijai:

 • su darbo santykiais susijusių išmokų (bei jas gaunančių asmenų) ir kitų su darbo santykiais nesusijusių išmokų (bei jas gaunančių asmenų) palyginimas;
 • darbo užmokesčio dydis (lyginant su vidutiniu atitinkamoje veiklos srityje, atitinkamame regione, panašiose įmonėse ir pan.) ir jo kitimo tendencijos;
 • darbo užmokesčio mokėjimo ir deklaravimo neatitikimai;
 • išmokos individualią veiklą vykdantiems asmenims;
 • darbuotojų, dirbančių ne pilną darbo dieną ir gaunančių mažesnį už minimalų darbo užmokestį, skaičius/dalis.

4)  Rizikos, susijusios su kitų mokestinių prievolių netinkamu vykdymu.

Dažniausiai taikomi atrankos kriterijai:

 • galimai nepagrįstai taikomos mokesčių lengvatos ir lengvatiniai mokesčių tarifai;
 • įsigyjamo/parduodamo turto vertė galimai neatitinka rinkos kainos;
 • gyventojo turtas neatitinka jo gaunamų pajamų; 
 • galimai nepagrįsti turto įsigijimo šaltiniai;
 • galimai nedeklaruojamas ir nemokamas nekilnojamojo turto mokestis;
 • galimas pelno mokesčio vengimas vykdant sandorius  tarp susijusių asmenų įmonių grupėse.

5)  Kitos rizikos: asmenų, vykdančių veiklą elektroninėje erdvėje, vengimas apskaičiuoti ir deklaruoti mokesčius; mokesčių vengimas, vykdant prekybą nefasuotais naftos produktais, privačių poreikių tenkinimas įmonės lėšomis.