Prašymų grąžinti pridėtinės vertės mokestį, sumokėtą kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje, informacinės sistemos naudotojų administravimas

Paslaugos pavadinimas - Prašymų grąžinti pridėtinės vertės mokestį, sumokėtą kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje, informacinės sistemos naudotojų administravimas.

Paslaugos gavėjai - Fiziniai ir juridiniai asmenys.

Paslaugos apibūdinimas: 

PVM mokėtojai, norintys susigrąžinti kitose ES valstybėse narėse sumokėtą PVM, tai gali padaryti, pateikdami elektroninius prašymus kitoms ES valstybėms narėms per Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau — VMI prie FM) Elektroninę prašymų registravimo informacinę sistemą (toliau — EPRIS).

Lietuvoje įsikūręs pareiškėjas ar pareiškėjo atstovas prie EPRIS gali prisijungti per pareiškėjo ar pareiškėjo atstovo Mano VMI atstovą, kuriam Mano VMI yra suteiktos reikiamos teisės.

Pareiškėjas ar pareiškėjo atstovas, norintis tapti Lietuvoje neįsikūrusiu EPRIS naudotoju, turi pateikti VMI prie FM prašymą  (toliau — Įregistravimo prašymas). Jei pareiškėjas veikia per įgaliotą asmenį, EPRIS naudotojais privalo būti tiek pats pareiškėjas, tiek pareiškėjo atstovas.

Paslaugos suteikimo trukmė - Iki 3 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos.

Prašymo forma: 

Prašymas suteikti Elektroninės prašymų registravimo informacinės sistemos (EPRIS) identifikavimo priemones (Įregistravimo prašymas). Įregistravimo prašyme turi būti nurodyta:

  • pareiškėjo atstovo pavadinimas (vardas, pavardė nurodomi, jeigu pareiškėjo atstovas yra fizinis asmuo);
  • pareiškėjo atstovo identifikacinis numeris (kodas), išduotas pareiškėjo atstovo įsikūrimo (jei pareiškėjo atstovas fizinis asmuo – nuolatinės gyvenamosios vietos) valstybėje;
  • pareiškėjo atstovo buveinės (gyvenamosios vietos) adresas;
  • pareiškėjo atstovo elektroninio pašto adresas;
  • AVMI teritorinis skyrius, kuriam yra adresuojamas Įregistravimo prašymas, jei teikiama ne per Mano VMI;
  • Įregistravimo prašymo užpildymo data;
  • tai, kad prašoma pareiškėjo atstovą įregistruoti kaip EPRIS naudotoją;
  • pageidaujama EPRIS kalba (lietuvių arba anglų).

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti: 

  • Įregistravimo prašymas;
  • įgaliojimas, jei prašymą teikia pareiškėjo atstovas.

Paslaugos teikimo būdai - Elektroniniu būdu per Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo Mano VMI sritį, tiesiogiai, paštu.

Paslaugos teikėjas - Apskričių valstybinės mokesčių inspekcijos.

Paslaugos vadovas - Informacija apie paslaugos vadovą teikiama paskambinus į Mokesčių informacijos centrą telefonais: 1882 arba +370 5 255 3190.

Teisės aktai: 

 

Failas Prašymas suteikti EPRIS identifikavimo priemones